Kracht van een team

De eenentwintigste eeuw is de eeuw van het team. Wie kwaliteit op het werk wil, moet kunnen samenwerken. Een team is een onmisbaar instrument voor de competentieontwikkeling, deskundigheidsbevordering, motivatie en draagkracht van de verschillende teamleden. Kracht van een team toont niet enkel het belang van teamwork aan, maar analyseert ook hoe je tot een betere teamkracht komt. Kracht van een team richt zich in de eerste plaats tot de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen.

Over dit boek

Teamwork is niet vanzelfsprekend en daar gaat Kracht van een team dieper op in. Dit boek is een instrument om mee te werken, om diepgang te bereiken, om je als teambegeleider in te herkennen en door te laten verrassen. In elk onderdeel wordt een aspect van teamkracht belicht, maar het gaat verder waar elk ander boek stopt: het biedt ook verschillende methodieken aan die je meteen kunt gebruiken om die kracht aan te wenden en aan te wakkeren. Aan jou de keuze om die uitdagingen aan te gaan.

Actueel binnen de zorgsector

Kracht van een team richt zich in de eerste plaats tot de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen. In deze sector werd een hoogstaande zorg- en dienstverlening uitgebouwd: een gegeven dat wereldwijd wordt erkend. Het staat onmiskenbaar vast dat het investeren in teams daartoe een zeer grote bijdrage heeft geleverd. Een team zorgt voor de nodige afstemming tussen de verschillende professionals, om uiteindelijk tot een kwaliteitsvol aanbod te komen voor de meest uiteenlopende en vaak complexe zorg- en hulpverleningsvragen.

Een team zorgt voor de nodige afstemming tussen de verschillende professionals, om uiteindelijk tot een kwaliteitsvol aanbod te komen voor de meest uiteenlopende zorg- en hulpverleningsvragen.

Over de redactie

Acerta voorheen VOCA, is reeds meer dan vijftien jaar een belangrijke partner bij de vorming en ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers in de welzijns- en gezondheidssector.

Bestel nu

Ja, ik wens volgende uitgaven te bestellen:

Je gegevens:

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.