Netwerken en samenwerken van zorgorganisaties

Over draken en prinsessen
Geen enkele organisatie in de gezondheids- en welzijnszorg kan er nog onderuit: samenwerking met andere organisaties is wenselijk en soms zelfs verplicht. Dat komt onder andere door de schaarste aan middelen, de doorgedreven specialisatie, de professionalisering (ook van het bestuur), de veranderende zorgvraag van de patiënt of cliënt, bepaalde overheidsmaatregelen enzovoort. Tal van redenen die samenwerking noodzakelijk maken, maar daarom nog niet vanzelfsprekend. Netwerken en samenwerken van zorgorganisaties gaat dieper in op dat soort samenwerkingsverbanden, en hoe ze tot een succes te maken.

Over dit boek

Hoe kies je de juiste samenwerkingsvorm? Welke voorbereidende en begeleidende maatregelen dien je te nemen? Hoe omschrijf en implementeer je de beoogde doelstellingen? Hoe voorkom je weerstanden? Hoe ga je om met cultuurverschillen en -conflicten? In dit boek komen dan ook de diverse aspecten aan bod:

  • Soorten samenwerkingsverbanden
  • Aard en dimensies van de samenwerking (kostenreductie, lacunes in het zorgaanbod, gebrek aan mankracht of deskundigheid in het bestuur, dezelfde visie of doelstelling enzovoort)
  • Succesfactoren
  • Concrete realisatie (stappenplan, factoren waarmee rekening moet worden gehouden)
  • En nog zoveel meer!

Belangrijk daarbij is dat het merendeel van de auteurs zelf betrokken is bij verschillende samenwerkingsverbanden in de zorgsector. Zij zijn dus niet alleen theoretisch onderlegd, maar behandelen de problematiek ook vanuit hun eigen ervaringen.

Voor wie?

Dit boek bevat de door medewerkers van Acerta geredigeerde bijdragen en discussies van het symposium ‘Over draken en prinsessen’. Het is een verhelderend en leerrijk boek voor al wie op beleids-, bestuurs- of directieniveau betrokken is bij de organisatie van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en de ermee verbonden instellingen.

Netwerken en samenwerken van zorgorganisaties gaat dieper in op samenwerkingsverbanden, en hoe deze tot een succes te maken.

Over de redactie

Acerta, voorheen VOCA, is reeds meer dan vijftien jaar een belangrijke partner bij de vorming en ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers in de welzijns- en gezondheidssector.

Bestel nu

Ja, ik wens volgende uitgaven te bestellen:

Je gegevens:

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.