Tevredenheidsmeting bij gebruikers in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Over de brochure

Tevredenheidsmeting bij gebruikers in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen biedt een richtlijn aan voor het uitvoeren van een succesvolle tevredenheidsmeting bij gebruikers. Daarnaast wil ze aantonen hoe die te kaderen in de kwaliteitszorg. De brochure geeft een aantal inzichten en praktische tips waarmee je rechtstreeks aan de slag kunt in je eigen organisatie.

Wetenschappelijk onderbouwd

De meewerkende auteurs maakten gebruik van wetenschappelijke inzichten en eigen ervaringen op dit terrein. Systematisch toont de brochure de stappen die nodig zijn om een meetinstrument te ontwikkelen.

De brochure geeft een aantal inzichten en praktische tips, waarmee je rechtstreeks aan de slag kunt in je eigen organisatie.

Over de auteur

Karen Van den Broeck werkte als trainer-consultant bij Acerta. Acerta, voorheen VOCA, is reeds meer dan 15 jaar een belangrijke partner bij de vorming en ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers in de welzijns- en gezondheidssector.

Bestel nu

Ja, ik wens volgende uitgaven te bestellen:

Je gegevens:

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.