Zorg voor de medewerkers

'Zorg dragen voor' is het hoofddoel van alle medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector. Het realiseren van die dagelijkse zorg wordt sterk bepaald door eisen vanuit de organisatie, externe klanten en de overheid. Medewerkers integreren die veeleisende omgeving in hun eigen werk, maar kunnen niet eindeloos tegemoetkomen aan de vele vragen. Om voor medewerkers een houdbare situatie te creëren, moet er ook voor hen gezorgd worden. Daarom is personeelszorg terecht een van de basispijlers in een kwaliteitsvolle organisatie. In Zorg voor de medewerkers wordt die personeelszorg belicht en getoond hoe je die best ondersteunt.

Over het boek

Personeelszorg vraagt een brede en loopbaanlange aanpak: van directie tot basismedewerker, van sollicitant tot pensioengerechtigde. Ook de maatschappelijke context reikt aandachtspunten aan. Denk maar aan kwaliteitszorg, schaalvergroting en het voorkomen van roddelen en pesten op het werk. Zorg voor de medewerkers wil deze diversiteit aankaarten met als uiteindelijke doel: de zorg voor medewerkers effectief en efficiënt maken.

Vanuit een ruim perspectief

Dat de 'zorg voor de medewerkers' vele gezichten heeft, toont de verscheidenheid van invalshoeken van waaruit de auteurs van Zorg voor de medewerkers hun bijdrage schreven. Ze zijn actief in Vorming, Training en Opleiding (VTO), Human Resources Management (HRM), kwaliteitszorg en systeemtheorie en op nog diverse andere terreinen. Hun visies op personeelszorg vullen elkaar aan, waardoor een breed perspectief werd opgenomen.

Zorg voor de medewerkers wil de diversiteit binnen personeelszorg aankaarten met als uiteindelijke doel: de zorg voor medewerkers effectief en efficiënt maken.”

Over de auteur

Acerta, voorheen VOCA, is reeds meer dan vijftien jaar een belangrijke partner bij de vorming en ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers in de welzijns- en gezondheidssector.

Bestel nu

Ja, ik wens volgende uitgaven te bestellen:

Je gegevens:

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.