Vorige

Hr-trends 2020: Krijg vat op arbeidsmarkt

29 november 2019
Leestijd: Later lezen?

Hoe krijg je als werkgever impact op de werkgelegenheidsontwikkeling in je eigen onderneming? We bepleiten een aanpak waarbij de relevante invloed­factoren in kaart worden gebracht en men vervolgens een strategie bedenkt die de eigen invloedsfeer groter maakt.

Ondernemingen hebben weinig impact op de macro-economische omgeving (circle of interest). Enige impact is er wel ten aanzien van structurele factoren (circle of concern) zoals demografie, technologische ontwikkelingen en be­leidsveranderingen. Ondernemingen dienen hierop te anticiperen zodat ze niet voor verrassingen of voldongen fei­ten komen te staan.

De grootste impact hebben onderne­mingen uiteraard op de bedrijfseigen factoren (circle of influence). Mensen motiveren en aantrekkelijk overkomen als potentiële werkgever, vraagt maat­werk op het niveau van de medewer­kers. Individualiseren kan op verschil­lende niveaus: verloning (cafetariaplan), jobinhoud (rematching) en arbeidstijd of -plaats (glijdende uren, telewerken). Mensen blijvend motiveren vergt even­wel ook een adequaat opleidingsaan­bod. Ook bij aanwerving wordt hier steeds vaker naar gevraagd.

Wil je concrete oplossingen en inspiratie voor deze werkgelegenheidsontwikkeling?

Download dan nu onze HR paper.

Deel deze HR Paper