Contact
Stuur ons een bericht
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
info.consult@acerta.be
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
info.consult@acerta.be
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
info.consult@acerta.be
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

info.consult@acerta.be
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
info.consult@acerta.be
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
info.consult@acerta.be
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
info.consult@acerta.be
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
info.consult@acerta.be
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
info.consult@acerta.be
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
info.consult@acerta.be
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
info.consult@acerta.be
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
info.consult@acerta.be
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
info.consult@acerta.be
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Arbeidsreglement opstellen

19 februari 2020
Leestijd: Later lezen?

Van zodra je één medewerker in dienst hebt, moet je als werkgever verplicht een arbeidsreglement opstellen. Daarin zet je jouw rechten en plichten en die van je medewerkers uiteen. Het moet ook alle belangrijke informatie rond arbeidsduur en -voorwaarden bevatten. Een goed arbeidsreglement bevordert de transparantie en communicatie in je bedrijf. En niet onbelangrijk: het voorkomt discussies – goede afspraken maken goede vrienden.

Binnen de acht dagen vanaf de inwerkingtreding van het reglement, bezorg je een afschrift van je arbeidsreglement aan de regionale directie van de Arbeidsinspectie -toezicht op de sociale wetten. Dat kan online met je elektronische identiteitskaart of met itsme via arbeidsreglement.belgie.be.

Alle werknemers moeten een kopie van het arbeidsreglement en elke wijziging ontvangen. Je moet ook aan je nieuwe medewerker een kopie bezorgen bij diens indiensttreding.

Op elke plaats waar je personeel tewerkstelt, moet je een kopie van het arbeidsreglement bijhouden. Verder moeten je werknemers ten allen tijde toegang hebben tot het arbeidsreglement. Via een aangeplakt bericht, op een zichtbare en toegankelijke plaats, informeer je je werknemers waar zij het arbeidsreglement kunnen consulteren.

Wat staat er in je arbeidsreglement?

Je arbeidsreglement moet onder andere de volgende informatie bevatten:

  • de gegevens van je onderneming (naam, adres, btw-nummer, …)
  • arbeidsduur, uurroosters, jaarlijkse vakantie (duur plus de procedure voor aanvraag en toekenning)
  • criteria die het loon bepalen, wijze en tijdstip van uitbetaling
  • opzegtermijnen en redenen voor onmiddellijk ontslag (belangrijk om discussie te vermijden)
  • rechten en plichten van toezichthoudend personeel
  • vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden rond arbeidsvoorwaarden
  • contactgegevens van onder meer de leden van de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en vakbondsafvaardiging

Wijziging arbeidsreglement

Om je arbeidsreglement te wijzigen, moet je een procedure volgen. Die is afhankelijk van het feit of je een ondernemingsraad hebt of niet.

  • Wel ondernemingsraad

De ondernemingsraad stelt het ontwerp van arbeidsreglement op. Is er overeenstemming binnen de ondernemingsraad, dan treedt het nieuwe arbeidsreglement binnen de 15 dagen na het akkoord in werking. Zoniet dient de voorzitter het dossier in bij de arbeidsinspectie Toezicht sociale wetten. Die probeert de uiteenlopende standpunten te verzoenen binnen de 30 dagen. Lukt dat niet? Dan buigt het paritair comité zich erover. Als ook daar geen akkoord wordt bereikt, beslist het paritair comité door stemming.

  • Geen ondernemingsraad

Jij stelt een ontwerp van arbeidsreglement op en informeert je medewerkers hierover en hang het uit op een duidelijk zichtbare en toegankelijke plek. Je medewerkers hebben 15 dagen de tijd om eventuele opmerkingen in het bijbehorende register te schrijven. Gebeurt dat niet, dan treedt het nieuwe arbeidsreglement vanaf de 15de dag na de aanplakking in werking. Zijn er toch opmerkingen, dan stuur je het naar de sociale inspectie; die zal binnen de 30 dagen de neuzen in dezelfde richting proberen te zetten. Lukt dat niet? Dan buigt het paritair comité zich erover. Als ook daar geen akkoord wordt bereikt, beslist het paritair comité door stemming.

Wat als de arbeidswetgeving verandert?

Moet je je arbeidsreglement wijzigen omdat een wet wordt aangepast? Dat is geval per geval te bekijken. Vaak is het zo dat je in principe niet verplicht bent om die wijziging kenbaar te maken aan je medewerkers via een wijziging van het arbeidsreglement. Toch is het vaak aangewezen om het arbeidsreglement aan te passen en die wijziging mee te delen aan je werknemers, al was het maar om ze geen onaangename verrassingen te bezorgen. Bij beperkte wijzigingen – bijvoorbeeld: een nieuw adres van de inspectie Toezicht op de sociale wetten  – kun je het gewijzigde arbeidsreglement gewoon uithangen op een zichtbare plek in je bedrijf en je werknemers het gewijzigde arbeidsreglement bezorgen.

Wil je graag op de hoogte blijven van wetswijzigingen? Je vindt het laatste juridische nieuws altijd bij Acerta.

Controle op naleving arbeidsreglement

De inspectie Toezicht op de sociale wetten voert regelmatig controles uit om na te gaan of je arbeidsreglement correct is en wordt nageleefd. Daartoe legt ze jaarlijks prioriteiten vast en kondigt ze aan waar ze – soms in samenwerking met de RVA – gerichte controles doet.

Vaak is dat als fraudegevoelig geziene sectoren zoals horeca, bouw, groenbedrijven, carwash, noem maar op. Tijdens die controles wordt bijvoorbeeld nagegaan of je arbeidsreglement up-to-date is, of je de welzijnswet naleeft en of je de vastgelegde uurroosters respecteert. Als je organisatie niet in orde is met de sociale wetgeving en personeelsfiscaliteit, riskeer je fikse boetes. Naargelang de ernst van de inbreuk krijg je een waarschuwing, regularisatie of proces-verbaal. Conclusie: voorkomen is beter dan genezen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp