Paritair comité

Leestijd: Later lezen?

Werkgevers in de privésector behoren standaard tot een bepaald paritair comité (PC). België telt er meer dan 160, die alle verschillende sectoren en arbeidsstatuten dekken. De belangrijkste doelstelling: vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties samenbrengen. Om zo te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), conflicten uit te klaren, overheden en instellingen te adviseren en wettelijke taken uit te voeren.

Sectorexpertise vereist

Paritaire comités worden opgericht bij koninklijk besluit volgens een lange en complexe procedure. Ook eventuele wijzigingen van bevoegdheden doorlopen die procedure. Als werkgever is het cruciaal om het bevoegd paritair comité voor je onderneming te kennen. Want de cao’s die erin worden afgesloten, bepalen mee de loon- en arbeidsvoorwaarden. Twijfel je als werkgever? Raadpleeg dan de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Of richt je tot je sociaal secretariaat: Acerta verdiept zich non-stop in de ontwikkelingen van meer dan 160 verschillende paritaire comités. In Trefzeker put je makkelijk uit onze grondige sectorexpertise.

Sector en statuut

In principe val je onder één enkel paritair comité, volgens het principe ‘de bijzaak volgt de hoofdzaak’: je belangrijkste economische activiteit weegt door. Sommige Koninklijke Besluiten wijken echter af van dit principe.  Het paritair comité hangt niet alleen af van de sector, maar ook van het statuut. Zo is er een ander paritair comité voor bedienden dan voor arbeiders. Ook in deze situatie zijn afwijkingen mogelijk waarbij 1 paritair comité toch bevoegd is zowel voor arbeiders als bedienden. Bijvoorbeeld PC 302 horeca.

Naargelang de regio of activiteiten, zijn sommige sectoren onderverdeeld in subcomités. Bijvoorbeeld: PC 140 voor vervoer en logistiek, versus PC 140.01 als paritair subcomité voor autobussen en autocars.  

PC 200: paritair comité bedienden

Het grootste paritair comité in ons land is PC 200: het aanvullend paritair comité voor bedienden. Het groepeert een grote en heterogene groep van zo’n 400.000 bedienden die onder geen enkel ander PC thuishoren. Op 1 juli werd in PC 200 een akkoord gesloten voor de jaren 2019-2020. Ontdek hier de belangrijkste afspraken.

PC 201 verenigt dan weer de zelfstandige kleinhandel, waaronder voedingszaken met minder dan 20 medewerkers en niet-voedingszaken met minder dan 50 medewerkers. Val je onder PC 201? Dan is deze blog over zondagswerk interessant leesvoer.

Je paritair comité bepaalt heel wat van de spelregels waarmee je als werkgever rekening moet houden. Altijd een snel, helder en correct antwoord op je sectorale vragen? Met Trefzeker krijg je juridische expertise in een vingerknip!

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp