Burn-out symptomen herkenen

Leestijd: Later lezen?

In 2018 werd 2,3 procent van de arbeidstijd niet gepresteerd door medewerkers die tussen de 1 maand en 1 jaar ziek thuis bleven. Alsmaar meer medewerkers kampen met burn-outklachten, terwijl vele anderen in de gevarenzone zitten voor burn-out. Voorkomen is beter dan genezen: als je burn-outsymptomen tijdig herkent, kun je preventieve maatregelen nemen om uitval te vermijden. Keert een medewerker binnenkort terug na een lange afwezigheid? Acerta helpt je om het re-integratieproces op poten te zetten.

Wat is burn-out?

Een burn-out is een syndroom dat lijkt op een depressie, maar het gevolg is van langdurige overbelasting. De kenmerken uiten zich op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak. Aan de grondslag ligt een combinatie van persoonlijkheidskenmerken en externe (werk gerelateerde) factoren.

Burn-out symptomen

Burn-out: belangrijkste oorzaken

Typische oorzaken in de werkomgeving:

 • te hoge werkdruk / onevenwichtige werk-privébalans;
 • gebrek aan autonomie, controle en waardering;
 • onvoldoende geschikte middelen;
 • te grote verantwoordelijkheden;
 • spanningen en conflicten op de werkvloer;
 • organisatorische onduidelijkheid.

Persoonlijkheidskenmerken:

 • perfectionisme / de lat te hoog willen leggen;
 • overdreven betrokkenheid en loyaliteit;
 • te snel ‘ja’ zeggen;
 • gedrevenheid;
 • gevoeligheid voor (chronische) stress / emotionele instabiliteit;
 • gebrek aan veerkracht.

6 burn-out symptomen

 1. Lichamelijke klachten: maag- en darmproblemen, hoofdpijn, hartkloppingen...
 2. Fysieke en psychologische oververmoeidheid: slecht inslapen, gebrek aan energie...
 3. Geheugenproblemen en concentratiestoornissen: meer fouten, verminderde productiviteit...
 4. Hevige emotionele reacties: overspannen, cynisch, verbaal agressief...
 5. Teruggetrokkenheid: verminderde interesse, onverschilligheid...
 6. Depressie: sombere stemming, angst, gebrek aan zelfvertrouwen...

Het praktijkboek ‘Help! Mijn batterijen lopen leeg’ biedt een goede houvast om signalen te herkennen en ermee om te gaan.

Burn-out klachten aankaarten

Vermoed je dat een burn-out om de hoek loert bij een collega? Spreek hem er dan diplomatisch en vertrouwelijk over aan. Praten én luisteren zonder een oordeel te vormen is de eerste stap. Bied waar mogelijk een helpende hand, bijvoorbeeld door een deel van de werklast over te nemen of te herverdelen. Kaart (samen) de kwestie aan bij een leidinggevende of hr-verantwoordelijke. Bekijk maatregelen zoals een adempauze of een andere invulling van taken en verantwoordelijkheden. En verwijs je collega naar een hulpverlener om burn-outklachten aan te pakken.

Tip: Acerta helpt je om de prestaties en tevredenheid van je medewerkers te meten en te verbeteren. Zo zet je een beleid op dat burn-out voorkomt.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp