Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Overleg met CPBW

Leestijd: Later lezen?

CPBW is de afkorting van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het overlegorgaan is verplicht als je minstens vijftig mensen tewerkstelt. Het kijkt erop toe dat jij als werkgever er alles aan doet om je mensen veilig en gezond te werk te stellen.

CPBW: waarom?

Gezonde mensen die in veilige en ergonomische omstandigheden werken, zijn productiever en tevredener over hun job. De motivatie gaat de hoogte in. Er is minder risico op (langdurig) ziekteverzuim. En ook de retentie vaart er wel bij. Mooi meegenomen als je weet dat zeven op de tien werkgevers worden geremd door de arbeidskrapte, zoals bleek uit dit onderzoek van Acerta.

CPBW: verantwoordelijkheden

Wie er in het CPBW zetelt? Afgevaardigden die je werknemers kiezen tijdens de sociale verkiezingen, en vertegenwoordigers van je leidinggevend personeel dat je als werkgever aanduidt. Het hoofd van je interne dienst voor preventie en bescherming (IDPB) heeft een raadgevende stem.

Het CPBW heeft de volgende verantwoordelijkheden:

  • waken over de gezondheid en veiligheid van je medewerkers, evenals milieuthema’s;
  • onderzoeken van klachten en formuleren van voorstellen om het welzijn te verbeteren;
  • adviseren over het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan;
  • toezicht houden op de werking van je IDPB.

Benieuwd naar de installatie, benoemingen en het huishoudelijk reglement van het CPBW? Acerta bespreekt het in de themadossiers rond Sociale Verkiezingen.

Overleg CPBW in je bedrijf

De werkgever zorgt ervoor dat het comité́ voor preventie en bescherming op het werk minstens één keer per maand vergadert. En telkens wanneer tenminste een derde van de personeelsafvaardiging in het comité hierom vraagt.

Is er bij de interne dienst een departement opgericht dat met het medische toezicht belast is? Dan komt het comité ook minimaal twee keer per jaar samen om zaken te bespreken die betrekking hebben op dat medische toezicht. De tijd tussen twee samenkomsten bedraagt maximaal zes maanden.

Je taken als werkgever

Als werkgever moet je het comité́ alle nodige informatie en middelen ondersteunen, zodat het met volledige kennis van zaken advies kan uitbrengen.

  • Verstrek de nodige informatie over veiligheid, gezondheid en milieu opdat het CPBW onderbouwde raad kan uitbrengen.
  • Geef onmiddellijk gevolg aan adviezen over dringende (welzijns-)risico’s.

Neem passende actie rond andere adviezen binnen de termijn die het comité voorstelt.

Hoe omgaan met advies CPBW?

Als het comité́ voor preventie en bescherming op het werk met algemene stemmen advies uitbrengt over ernstige risico’s voor het welzijn van de werknemers, met dreigende schade, dan hoor je daar als werkgever zo snel mogelijk een conform gevolg aan te geven. In geval van uiteenlopende adviezen zorg je voor een passend gevolg. Alle andere adviezen beantwoord je binnen de door het comité vastgelegde termijn, of uiterlijk binnen de zes maanden als er geen termijn werd bepaald.

Denk eraan: verzaak je aan je taak om het CPBW correct te informeren of gevolg te geven aan de adviezen? Dan loop je het risico op een geldboete of zelfs een gevangenisstraf.

CPBW als element voor werkbaar werk

Een evenwichtige werk-privébalans, een motiverende job met oog voor je welzijn, emotionele belasting en leerkansen... Stuk voor stuk elementen die bijdragen tot werkbaar werk. En die ervoor zorgen dat je medewerkers langer tevreden aan de slag blijven. Het CPBW identificeert en evalueert risico’s om ze in de kiem te sporen, en formuleert adviezen om de werkplek te verbeteren op het vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Zo pak je werkbaarheidsproblemen efficiënt aan, en veranker je acties in een duurzaam personeelsbeleid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp