Preventieadviseur niveau 3

Leestijd: Later lezen?

Als werkgever ben je mee verantwoordelijk voor het welzijn van je medewerkers. Daartoe moet je een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) opstellen, en één of meer preventieadviseurs aanstellen. Minder dan 20 medewerkers? Dan mag je zélf als preventieadviseur optreden. Je volgt daarvoor het best de basisvorming: een opleiding tot preventieadviseur niveau 3.

Preventieadviseur niveau 1 tot niveau 3

Er bestaan verschillende types preventieadviseur, afhankelijk van het aantal medewerkers en de risicograad van je sector en bedrijf.

Bedrijf groep A Preventieadviseur niveau 1
Bedrijf groep B Preventieadviseur niveau 2
Bedrijf groep C Preventieadviseur niveau 3
Bedrijf groep D Preventieadviseur niveau 3

Omdat het werkgebied van de preventieadviseur zo breed is, wordt de functie opgedeeld in disciplines:

 • preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: gezondheidstoezicht;
 • preventieadviseur psychosociale aspecten: psychosociaal welzijn (geweld, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag, …);
 • preventieadviseur ergonomie: arbeidsomstandigheden;
 • preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne: veiligheid en hygiëne op de arbeidsplaats en werkplekken.

Daarnaast mag je (als) preventieadviseur bepaalde taken uitbesteden aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). Op Werk België ontdek je alles over het statuut, de vorming en de verantwoordelijkheden van de verschillende types preventieadviseur.

Preventieadviseur niveau 3

Opleiding preventieadviseur niveau 3

Preventieadviseur niveau 3 stemt overeen met de basisvorming. Die opleiding stelt de preventieadviseur in staat om:

 1. een daadkrachtig preventiebeleid op poten te zetten;
 2. de wettelijke basiskennis onder de knie te krijgen;
 3. een draagvlak voor meer welzijn en veiligheid te creëren;
 4. risico’s te analyseren en preventieve maatregelen te ontwikkelen;
 5. te waken over de gezondheid en de veiligheid van je medewerkers;
 6. een gezondheidsbeleid te implementeren;
 7. het globaal preventieplan en het jaaractieplan op te stellen.

De opleiding preventieadviseur niveau 3 is gericht aan leidinggevenden en preventieadviseurs die niet verplicht zijn om over niveau 1 of 2 te beschikken.

Van preventie tot re-integratie

Een sterke organisatie als Acerta heeft betrouwbare partners. Daarom werken we samen met IDEWE: de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Partner IDEWE biedt vormingen in alle relevante disciplines, waaronder ook een opleiding tot preventieadviseur niveau 3. Benieuwd naar de inhoud en de meerwaarde? Je ontdekt het hier.

Ook bij re-integratie na langdurig ziekteverzuim speelt de preventieadviseur een belangrijke rol. Want hij doet de aanzet om het re-integratietraject op te starten. Acerta ondersteunt je bij de re-integratieprocedure op sociaal en juridisch vlak.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp