Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Preventieadviseur niveau 3

14 augustus 2019
Leestijd: Later lezen?

Als werkgever ben je mee verantwoordelijk voor het welzijn van je medewerkers. Daartoe moet je een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) opstellen, en één of meer preventieadviseurs aanstellen. Minder dan 20 medewerkers? Dan mag je zélf als preventieadviseur optreden. Je volgt daarvoor het best de basisvorming: een opleiding tot preventieadviseur niveau 3.

Preventieadviseur niveau 1 tot niveau 3

Er bestaan verschillende types preventieadviseur, afhankelijk van het aantal medewerkers en de risicograad van je sector en bedrijf.

Bedrijf groep A Preventieadviseur niveau 1
Bedrijf groep B Preventieadviseur niveau 2
Bedrijf groep C Preventieadviseur niveau 3
Bedrijf groep D Preventieadviseur niveau 3

Omdat het werkgebied van de preventieadviseur zo breed is, wordt de functie opgedeeld in disciplines:

 • preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: gezondheidstoezicht;
 • preventieadviseur psychosociale aspecten: psychosociaal welzijn (geweld, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag, …);
 • preventieadviseur ergonomie: arbeidsomstandigheden;
 • preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne: veiligheid en hygiëne op de arbeidsplaats en werkplekken.

Daarnaast mag je (als) preventieadviseur bepaalde taken uitbesteden aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). Op Werk België ontdek je alles over het statuut, de vorming en de verantwoordelijkheden van de verschillende types preventieadviseur.

Opleiding preventieadviseur niveau 3

Preventieadviseur niveau 3 stemt overeen met de basisvorming. Die opleiding stelt de preventieadviseur in staat om:

 1. een daadkrachtig preventiebeleid op poten te zetten;
 2. de wettelijke basiskennis onder de knie te krijgen;
 3. een draagvlak voor meer welzijn en veiligheid te creëren;
 4. risico’s te analyseren en preventieve maatregelen te ontwikkelen;
 5. te waken over de gezondheid en de veiligheid van je medewerkers;
 6. een gezondheidsbeleid te implementeren;
 7. het globaal preventieplan en het jaaractieplan op te stellen.

De opleiding preventieadviseur niveau 3 is gericht aan leidinggevenden en preventieadviseurs die niet verplicht zijn om over niveau 1 of 2 te beschikken.

Van preventie tot re-integratie

Een sterke organisatie als Acerta heeft betrouwbare partners. Daarom werken we samen met IDEWE: de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Partner IDEWE biedt vormingen in alle relevante disciplines, waaronder ook een opleiding tot preventieadviseur niveau 3.

Ook bij re-integratie na langdurig ziekteverzuim speelt de preventieadviseur een belangrijke rol. Want hij doet de aanzet om het re-integratietraject op te starten. Acerta ondersteunt je bij de re-integratieprocedure op sociaal en juridisch vlak.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp