Re-integratie na ziekte

Leestijd: Later lezen?

Het middellang ziekteverzuim blijft jaarlijks stijgen. Zo werd in 2018 2,3% arbeidstijd niet-gepresteerd door zieke medewerkers die tussen de 1 maand en 1 jaar thuis bleven. Het is dan ook belangrijk om als werkgever te investeren in een succesvolle re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Acerta helpt je hier graag bij het uitwerken van een plan van aanpak.

Wat zegt de wetgeving over re-integratie?

Vanaf een maand afwezigheid door ziekte is het mogelijk om een re-integratie traject op te starten zodat je medewerker weer aan de slag kan. Volgens de wetgeving is een formele re-integratie, op initiatief van de werkgever, pas mogelijk na vier maanden arbeidsongeschiktheid. Hoe dan ook is het belangrijk om vanaf dag één van de ziekte de nodige aandacht te besteden aan je medewerker. Betrokkenheid van de werkgever is immers een cruciale factor in de re-integratie.

Het formele en informele re-integratieproces

Een formele re-integratieprocedure vraag je aan bij je preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. In deze procedure gaat de preventieadviseur samen met alle betrokken partijen na wat de mogelijkheden zijn. Hierbij kan het gaan om:

  • Een geleidelijke terugkeer naar de vroegere functie
  • Tijdelijk of definitief aangepast werk

Vervolgens stel je als werkgever een re-integratieplan op. Je kan ook in onderling overleg met je medewerker kiezen voor een informeel re-integratieproces. Hierdoor ben je als werkgever niet gebonden aan de beslissing van de arbeidsgeneesheer. En als je de arbeidsovereenkomst beëindigt omdat je medewerker definitief medisch ongeschikt blijkt te zijn, dan bied je outplacement aan. Zo krijgt je medewerker de nodige professionele support om elders een aangepaste job te vinden.

Een succesvolle re-integratie

Wanneer een medewerker terugkeert na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid is het dus cruciaal om een goede (formele of informele) re-integratie op poten te zetten. Een succesvolle re-integratie bestaat uit de volgende bouwstenen:

  • Zorg voor een duidelijk plan van aanpak en houd je hier ook aan
  • Houd continu de vinger aan de pols door op de juiste momenten op een goede manier te communiceren
  • Betrek de arbeidsgeneesheer bij de re-integratie
  • Betrek de collega’s bij het proces

Wil je graag hulp bij het opstarten van een re-integratie? Schakel dan de kennis en ervaring in van de Acerta re-integratiecoach. In zes stappen helpen we je medewerker weer aan de slag. Daarnaast staan we je ook bij met de uitwerking van alle juridische elementen van je re-integratiebeleid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp