Welzijn op het werk: ga voor een integrale aanpak

Leestijd: Later lezen?

Goede en gezonde medewerkers zijn de draaimolen van iedere onderneming. Bijgevolg doe je er als werkgever alles aan om een veilige én gezonde werkomgeving te creëren. Om dit op een wettelijke en goedgeorganiseerde manier te doen, is er een preventieplan nodig. Bij Acerta helpen we je bij het maken van een uitgebreid plan op maat van je bedrijf.

Wat is welzijn op het werk?

Welzijn op het werk is een breed begrip. Hierbij gaat het over alle factoren die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden, namelijk:

  • Veiligheid op het werk
  • Arbeidshygiëne
  • De gezondheid van je medewerkers
  • Ergonomie
  • Psychosociale aspecten

Het wetgevende kader: de codex over het welzijn op het werk

De federale overheid stelde in 1996 de Codex over het welzijn op het werk op. Deze codex bevat alle wettelijke bepalingen waar je je als werkgever aan moet houden. De codex bestaat uit tien boeken, die verschillende thema’s behandelen.

De verschillende rollen binnen je preventieplan

Een preventieplan is veel meer dan een verplichting. Dankzij een goedwerkend plan zorg je voor gezonde én tevreden medewerkers. Het is dan ook belangrijk om je te laten omringen met de juiste personen voor het uitvoeren van je preventieplan.

Interne dienst voor preventie op het werk

Van zodra je één medewerker in dienst hebt, ben je verplicht om een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk of IDBPW op te richten. Deze dienst bestaat uit minimaal één preventieadviseur en helpt bij het opstellen en uitvoeren van het preventieplan. Hierbij heb je de keuze om zelf iemand (of meerdere personen) aan te werven of te rekenen op een externe partij. Een preventieadviseur is altijd een specialist in een van de verschillende domeinen binnen welzijn op het werk.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Iedere onderneming met tenminste vijftig medewerkers kan een comité voor preventie en bescherming op het werk opstarten. De leden van het comité worden verkozen via sociale verkiezingen en komen minstens een keer per maand samen. Het CPBW stelt adviezen op over het welzijnsbeleid.

Vertrouwenspersoon

Als werkgever is het niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze persoon kan een medewerker zijn of een externe partij. De taak van de vertrouwenspersoon bestaat enerzijds uit het bieden van een luisterend oor bij psychische of mentale klachten. Anderzijds behoort het bemiddelen en het zoeken naar een gepaste oplossing ook tot zijn takenpakket.

Hulp nodig bij je preventie-aanpak?

Een goed preventieplan helpt het ziekteverzuim in je bedrijf te laten dalen. Wil je daarom een expert een oog laten werpen op je aanpak? Acerta brengt tijdens een uitgebreide intake al je vragen en uitdagingen in kaart. Op die manier stellen we een gepersonaliseerde aanpak samen voor je bedrijf. Deze aanpak focust op preventie, re-integratie na ziekte en nazorg.

Motiveer je medewerkers met feedback

Als werkgever is het belangrijk om voluit te kiezen voor een positieve aanpak. Een goede relatie tussen medewerker en werkgever is onmisbaar om je bedrijf te laten groeien en in te zetten op een goede preventie. Via regelmatige feedbackmomenten werk je aan een constructieve relatie. Om je hierbij te helpen, biedt Acerta Me@MyBest© aan. Dit is een frisse aanpak voor jouw feedbackmomenten.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp