Acerta voor Zelfstandigen

Extra pensioen

Jaarlijkse storting VAPZ

Je kiest zelf wanneer en hoeveel je betaalt, met een wettelijke minimumbijdrage van 100 euro op jaarbasis. Het maximum bedraagt 8,17 % van je netto-jaarinkomen van drie jaar geleden (berekeningsbasis voorlopige sociale zekerheidsbijdragen) met een absoluut maximum van 3 256,87 euro. Voor een sociaal VAPZ is dit 9,4 %, met een maximum van 3 747,19 euro.

Afhankelijk van je inkomen start je bijvoorbeeld met 250 euro op jaarbasis (om de winstdeelname niet mis te lopen). Aangezien Acerta je ieder kwartaal automatisch de fiscaal meest gunstige jaarpremie bezorgt, kun je in een latere fase optimaliseren en een hogere persoonlijke jaarpremie storten.

Bereken je premie en eindkapitaal

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV