Acerta voor Zelfstandigen

Extra pensioen

Je VAPZ rendeert nu en later

Betaal meteen minder belastingen en sociale bijdragen. Geniet later van een waardevol aanvullend pensioen.

En er is meer:

 • Een VAPZ is veilig: je geniet een gewaarborgde intrest van 0,50 % op elke nieuwe storting.
   
 • Daarnaast kun je een aanvullende winstdeelname krijgen. Die is variabel, niet gegarandeerd, maar wordt wel jaarlijks bepaald - afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van onze partner KBC Verzekeringen. 
   
 • Jouw jaarlijkse belastingvoordeel: je stortingen zijn aftrekbaar als beroepskost, zodat je fiscaal voordeel gelijk is aan de marginale aanslagvoet.
   
 • Je betaalt minder sociale bijdragen. De premie voor je VAPZ gaat in mindering van het inkomen waarop je sociale zekerheidsbijdragen worden berekend. Via de overheid kun je tot 63,33 % van je VAPZ-premie recupereren!
   
 • Je geniet een heel gunstige eindbelasting bij uitkering op pensioenleeftijd. Per jaar geef je slechts een deel van het opgebouwde kapitaal aan, samen met je wettelijk pensioen als zelfstandige. In een doorsnee geval blijft de som van deze bedragen laag genoeg, zodat nauwelijks of geen belasting is verschuldigd.
   
 • Je betaalt geen premietaks, in tegenstelling tot andere spaarformules.
   
 • Je mag het VAPZ combineren met andere fiscale pensioenspaarformules: pensioensparen, langetermijnsparen, pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, individuele pensioentoezegging.

VAPZ wint van andere spaarvormen

Voor de meeste zelfstandigen biedt het VAPZ een beter rendement en een hoger fiscaal voordeel dan langetermijnsparen of pensioensparen. De premies voor het VAPZ bieden een fiscaal voordeel aan de marginale aanslagvoet (momenteel maximum 50 %, verhoogd met de gemeentetaks). Voor het langetermijnsparen en pensioensparen wordt het belastingvoordeel beperkt tot 30 %, verhoogd met de gemeentetaks.

In tegenstelling tot de premies voor het VAPZ, hebben de premies voor langetermijnsparen en pensioensparen geen invloed op de sociale bijdragen.

Het maximale fiscale voordeel van de verschillende spaarformules

Cijfers 1/1/2019

Maximumbijdrage Maximale recuperatie
Sociaal VAPZ € 3 747,19 63,33 % € 2 373,10
Gewone VAPZ € 3 256,87 63,33 % € 2 062,58
Langetermijnsparen € 2 350,00 30 % € 705,00
Pensioensparen € 980,00 30 % € 294,00

Fiscale aftrekbaarheid

De VAPZ-bijdrage is maar aftrekbaar als je wettelijke sociale bijdragen volledig betaald zijn voor het einde van het jaar. Je mag geen vrijstelling genieten door de Commissie voor Vrijstelling of vanwege mantelzorg, gelijkstelling wegens ziekte of na bevalling.

Acerta bezorgt je jaarlijks een fiscaal attest dat de (terug)betaalde sociale bijdragen en VAPZ-premies vermeldt. Voor de fiscale aftrekbaarheid kan de fiscus de jaarbijdrage beperken tot het aantal kwartalen hoofdberoep. Je vraagt dit best na bij je lokale belastingkantoor.

 

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV