Acerta voor Zelfstandigen

Pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Heb je als zelfstandige zonder vennootschap nog financiële ruimte? Dan kun je je VAPZ verder aanvullen via een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. POZ is een fiscaal interessante spaarformule als je:

 • zelfstandige bent met een eenmanszaak in hoofdberoep
 • al minstens drie jaar zelfstandige bent met een eenmanszaak in bijberoep en voldoende sociale bijdragen betaalt
 • vrijberoeper in hoofd- of bijberoep bent
 • meewerkende echtgenote bent
 • zelfstandige helper bent

Met deze extra pensioenpijler versterk je je bestaande pensioenplan. Zo beschik je over de ideale buffer!

Voordelen POZ

 • Fiscaal aantrekkelijk
  Je geniet een belastingvermindering van 30 % op de premies die je betaalt als je de 80 %-regel niet overschrijdt. Je totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) mag daarvoor dus niet meer bedragen dan 80 % van je inkomen. Voor de belastingvermindering wordt dat bedrag jaarlijks berekend in verhouding met je gemiddelde referentie-inkomen van de laatste drie jaren.

  Je profiteert van een gunstige inkomstenbelasting van 10 % bij de uitbetaling van het eindkapitaal naar aanleiding van overlijden of wettelijk pensioen.
   
 • Gewaarborgd rendement
  Elke bijdrage levert een gegarandeerde interestopbrengst op, zodat je pensioenkapitaal steeds groter wordt.
   
 • Winstdeling
  Je opbrengst wordt eventueel jaarlijks verhoogd met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling.
   
 • Extra bescherming voor je nabestaanden
  Wil je je partner en kinderen beschermen wanneer je vroegtijdig komt te overlijden? Neem dan een aanvullende overlijdensdekking op in het KBC-Life Pension Plan - POZ. Zo ontvangen je nabestaanden het afgesproken kapitaal bij je overlijden.

Verschil met VAPZ

Als zelfstandig ondernemer doe je misschien al langer dan vandaag aan aanvullend pensioensparen met een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Die oplossing heeft echter zijn grenzen omdat de bijdragen niet hoger mogen zijn dan een bepaalde drempel van het netto belastbare inkomen.

Dankzij de komst van de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen kun je extra sparen voor een aanvullend pensioen. Je collega’s in een vennootschap kunnen dat al langer door een individuele pensioentoezegging (IPT) af te sluiten. Dankzij de POZ genieten ook de zelfstandigen zonder een vennootschap van dit voordeel.

Tip: optimaliseer eerst je VAPZ

Het voordeel van een storting in een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen kan makkelijk dubbel zo groot zijn als in een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Haal dus eerst het maximale fiscale voordeel uit je VAPZ en vul nadien aan met het fiscale voordeel van de POZ.

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV