Acerta voor Zelfstandigen

Extra pensioen

Sociaal VAPZ: nog meer voordelen

De maximumbijdrage voor de sociale pensioenovereenkomst ligt 15 % hoger dan voor het gewone VAPZ. Je kunt dus meer pensioenkapitaal opbouwen.

Bekijk het rekenvoorbeeld

De maximumbijdrage in een gewone VAPZ is 3256,87 euro
Deze bijdrage gaat integraal naar het pensioenkapitaal, na aftrek van de dossierkost. Van deze bijdrage gaat, na aftrek van een instapkost van 4,25 %, dus 3 118,45 euro naar het pensioenkapitaal.

De maximumbijdrage in een sociaal VAPZ is 3747,19 euro
Van deze bijdrage gaat 90 % naar het pensioenkapitaal en 10 % naar de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. De instapkost is enkel verschuldigd op het pensioengedeelte. Er gaat bijgevolg 3 229,14 euro (3 747,19 x 90 % - 4,25 %) naar het pensioenkapitaal, waardoor je dus meer pensioen opbouwt dan in een gewone VAPZ.

Je fiscale en sociale voordelen zijn ook groter. Je geniet extra bescherming. Toetreding tot het sociaal VAPZ gebeurt zonder medische formaliteiten.

Verzekering arbeidsongeschiktheid

Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid of invaliditeit wordt je VAPZ-premie verder door de verzekeringsmaatschappij betaald. Vanaf de dertiende maand ontvang je een maandelijkse rente.

Vergoeding moederschapsrust

Als mama geniet je bij elke bevalling verdere pensioenopbouw voor een periode die overeenstemt met 12 weken wettelijke moederschapsrust. Daarnaast krijg je een forfaitair bedrag van 250 euro per pasgeborene. 

Bereken je premie en eindkapitaal

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV