Afstand nemen van het overbruggingsrecht in mei

Vrijwillige onderbreking van zelfstandige activiteit omwille van coronavirus

Op de Ministerraad van 25 april 2020, werd de verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht goedgekeurd en dit voor onderbrekingen in mei 2020.

Goedgekeurde aanvragen voor maart en april worden automatisch verlengd voor de maand mei, ook al kan jouw activiteit in de loop van de maand mei, terug gestart worden.

Indien je zelfstandige activiteit  minder dan 7 opeenvolgende kalenderdagen wordt onderbroken, dan ben je door de overheid verplicht dit te melden.

Deze melding is niet van toepassing voor verplichte sluitingen.