Welk overbruggingsrecht kan je aanvragen voor maart 2022?

Hieronder vind je een overzicht van de types overbruggingsrecht, die je kan vragen voor maart 2022.

1. Gedwongen onderbreking

Deze uitkering geldt voor zelfstandigen die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen. Zelfstandigen, die afhankelijk zijn van een gesloten sector, kunnen het overbruggingsrecht omzetdaling vragen.

Voor de maand maart gelden er geen federale sluitingsmaatregelen meer. Het overbruggingsrecht gedwongen sluiting kan enkel nog aangevraagd worden als je kan aantonen dat je je activiteit moet stopzetten op basis de beslissing van een regionale, provinciale of gemeentelijke overheid.

Het bedrag van de uitkering hangt af van de duur van de gedwongen sluiting:

  • Zelfstandigen, die hun activiteit gedwongen moeten sluiten gedurende minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand, krijgen een dubbele uitkering. 
  • Zelfstandigen, die hun activiteit gedwongen moeten sluiten gedurende minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand krijgen de gewone uitkering. 

Meer informatie over deze maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van april.

2. Geen gedwongen onderbreking, maar aanzienlijk inkomensverlies

Zelfstandigen, die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een aanzienlijk inkomensverlies, zonder dat zij verplicht zijn hun zaak te sluiten, kunnen voor maart 2022 het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling vragen.

De omzetdaling moet tenminste 40% bedragen.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van april.

3. Quarantaine

Zelfstandigen, die gedwongen worden om hun activiteit volledig te onderbreken omdat ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn, kunnen voor maart 2022 het crisis-overbrugginsrecht aanvragen. 

Meer informatie over de maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van april.

4. Kinderopvang

Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen voor maart 2022 het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.

Meer informatie over de maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van april.

Je bent verplicht een attest bij te voegen dat de periode van de maatregel uitdrukkelijk vermeldt.

Dit attest kan afgeleverd worden door:

  • het kinderdagverblijf of de school waaruit de quarantaine, sluiting of verplicht afstandsonderwijs blijkt
  • het centrum voor de opvang van personen met een handicap waaruit de tijdelijke sluiting blijkt
  • de intra- of extramurale dienst, georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, waaruit de tijdelijke stopzetting van de dienstverlening of behandeling blijkt.

Je kan hier een voorbeelddocument hier downloaden, dat je kan laten invullen door een van de vermelde instanties.

5. Klassiek overbruggingsrecht

Kom je voor geen enkele van de crisismaatregelen in aanmerking, maar heb je je activiteit toch moeten stopzetten of onderbreken ten gevolge van de corona-crisis of de overstromingen, dan kom je misschien in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht, pijler “gedwongen stopzetting”.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier.

Je kan deze uitkering aanvragen vanaf een onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze dagen moeten opeenvolgend zijn, maar ze moeten niet in dezelfde kalendermaand gelegen zijn.