Verklaring gezinslast van minstens één persoon

Heb je voor de maand april de uitkering overbruggingsrecht zonder gezinslast ontvangen, terwijl je wel degelijk minstens één persoon ten laste hebt bij het ziekenfonds? Dan komt dit omdat de overheid ons verkeerdelijk heeft geïnformeerd dat je geen personen ten laste hebt bij de mutualiteit.
 
Is de info die wij ontvingen van de overheid niet correct, en heb je toch iemand ten laste in de ziekteverzekering? Bezorg ons dan een verklaring op eer door het onderstaande formulier in te vullen. 

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk het te weinig betaalde bedrag voor de maand april bijbetalen.

Opgelet: het begrip 'gezinslast' moet begrepen worden als gezinslast in de ziekteverzekering. Als je enkel fiscaal iemand ten laste hebt, kom je niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. Je moet minstens één persoon ten laste hebben bij het ziekenfonds (echtgeno(o)t(e), samenwonende, ouder, grootouder, kind, …).