Naar inhoud

Home Acerta in de media Columns Columns 2015

Columns 2015

Waarzeggerstalent? Nee, gezond boerenverstand - Chris Wuytens

December - 2016 komt eraan. Tijd om vooruit te blikken, ook op HR-vlak. Eerlijk is eerlijk: je zal mij niet snel betrappen op grote uitspraken waarin ik – met de verve en overtuigingskracht die een gemiddelde waarzegger jaloers maakt – garandeer wat wel en niet zal werken in de wereld van HR het komende jaar. Daar heb ik het gissen naar. Maar, spitsvondig als ik ben, kan ik wel een aantal trends benoemen. Niet met een glazen bol, maar simpelweg door terug te kijken op wat er zich in 2015 afgespeeld heeft, en hoe we daarop zullen moéten inspelen in de toekomst, en niet enkel in 2016. Zo wordt mijn giswerk nét iets exacter. 

Het succes achter loopbaanbegeleiding - Tom Vlieghe

Oktober - Een paar dagen geleden zat ik naar dagelijkse gewoonte in de file naar het ochtendnieuws te luisteren. Ik zet de radioknop luider als ik het woord ‘loopbaanbegeleiding’ hoor vallen en luister aandachtig. Volgens de radio is op twee jaar tijd het gebruik van de loopbaancheques met bijna 87 procent gestegen. Loopbaanbegeleiding zit enorm in de lift. Mijn dag is gemaakt. Onder het mom ‘onbekend is onbemind’: loopbaanbegeleiding helpt werknemers hun carrièrepad verder te bepalen. Samen met een expert worden jouw talenten geanalyseerd, deskundig in kaart gebracht en daarna rechtstreeks gelinkt aan een jobkeuze die bij je past. Een mooi initiatief dus.

Voor werk en koopkracht - Dirk Wijns

Oktober - Dat was de wervende titel van de Powerpoint waarmee de regering Michel I zaterdag het akkoord over de begroting en de taxshift aankondigde.
 

Werknemers en ambtenaren toch niet zo verschillend - Dirk Wijns

Juni - Groot nieuws gisteren in de nationale kranten: Slechts 1 op 9 van de ambtenaren blijkt te werken tot de leeftijd van 65 jaar. Liefst 74%van de ambtenaren gaat al met pensioen op 60 jaar. Foei toch, denken we dan. Onze vooroordelen omtrent arbeidsethiek van ambtenaren nog eens herbevestigd. 

Antivries voor een bevroren loon - Sarah Peeters

Mei - De indexsprong. Ik durf de woorden de laatste weken iets moeilijker in de mond nemen, schrijf met ze met klamme handjes neer. Want het blijft een stormachtige kwestie. De befaamde indexsprong staat namelijk synoniem met een loonbevriezing, waardoor niemand zijn loon automatisch zal zien stijgen dit jaar, en we het allemaal met een schamele 0,5% moeten stellen volgend jaar. Maar de donderwolk wordt nog een tint donkerder. De regering schudt heftig het hoofd als het woord ‘bonus’ valt. Tijdens klantengesprekken met werkgevers krijg ik steeds vaker dezelfde vraag: “Sarah, hoe kan ik mijn werknemers nu toch belonen als ze goed presteren? Ik moet mijn personeel af en toe toch kunnen belonen voor hun werk? Anders speel ik op termijn al mijn goeie mensen kwijt?”

De nieuwe realiteit - Tom Vlieghe

Mei - Toen ik enkele dagen geleden routineus door m’n ochtendkrant bladerde, las ik vluchtig een opmerkelijke uitspraak: de helft van de baby’s die vandaag geboren worden, zullen 100 jaar oud worden. Ik lees het een tweede keer. Want als je zoiets zwart op wit ziet staan, kan je er niet meer omheen: met de vergrijzing in het achterhoofd zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen als we ons sociale systeem draaiende willen houden. Geen ontkomen aan. Toch is het dikwijls makkelijker om die verantwoordelijkheid bij anderen te leggen dan er zelf mee aan de slag te gaan.
 

Talent als wapen voor de toekomst - Peter Tuybens

Mei - Prachtig nieuws. Het Planbureau voorspelt dat de Belgische economie tussen 2015 en 2020 meer dan 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen zal scheppen. De werkloosheidsgraad zou daarmee dalen tot het laagste niveau sinds 1991. Beloftevol, maar meteen ook een uitdaging om u tegen te zeggen voor elke werkgever: er zal de komende jaar namelijk nog meer moeten ingezet worden op talent. Maar hoe trek je het juiste talent aan, en hoe creëer je het beste groeiklimaat voor je talent?

HR als driver van verandering - Chris Wuytens

April - Ik las vorige week in de krant dat een ontstellende 73% van de Belgische bedrijfsleiders niet tevreden is over zijn bestaande HR-programma’s. Groot was mijn verbazing, want geen enkele organisatie kan winst genereren zonder zijn mensen optimaal in te zetten. En dat proces wordt toch gefaciliteerd door HR? ‘Human Resources’, zoals het woord het zelf zegt, focust zich op de mensen in de organisatie, het menselijk kapitaal van een bedrijf dat aan de basis ligt van het succes van elke organisatie. HR zou ook de motor moeten zijn dat elk bedrijf in beweging brengt. Echter, te vaak zien we dat HR wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, een kostenpost waar het bedrijf noodgedwongen in investeert.
 

Winnen in talent management - Peter Tuybens

April - In de aftermatch van het World Economic Forum blijkt dat België eigenlijk tot de zwakkere leerlingen van de klas behoort op gebied van talent management. We moeten ons tevreden stellen met een schamele 18e positie op het lijstje van de toekomst, waarbij we het onderspit moeten delven tegen top drie landen Zwitersland, Singapore en Luxemburg. Maar niet getreurd. Hoewel het me niet verbaast dat België nog geen plaatsje op het podium heeft veroverd, merk ik wel een verschuiving in ons huidige klimaat op. In steeds meer organisaties stijgt – gelukkig – de aandacht voor het menselijke kapitaal op de werkvloer, het kloppend hart van elk bedrijf.
 

Iedereen is een witte raaf - Chris Wuytens

April - Ik zit in de auto als ik een cassant nieuwsitem hoor passeren: amper 9 op 19.000 van de federale ambtenaren bij Financiën kregen een negatieve evaluatie. Zo’n goeie 0,05 procent in totaal. Ik zet de radio wat luider. Hun nieuwe evaluatiesysteem werd vorig jaar ingevoerd en moest ervoor zorgen dat rotte appels sneller opgemerkt werden zodat vers talent meer promotiekansen kreeg, zo legt de radiopresentator met veel verve uit. In realiteit bleek het systeem echter een utopie. De overgrote meerderheid bleek wat ik noem “je-m’en-foutisme” toe te passen, en massaal te kiezen voor een goede beoordeling omdat dat simpelweg makkelijker is.
 

De HR manager van de toekomst zorgt voor “goesting” bij de medewerkers - Tom Vlieghe

April - Vanuit verschillende fronten kondigt een toename van de vraag op de arbeidsmarkt zich de komende jaren aan. Voorzichtig positieve economische voorspellingen voor 2015 brengen vandaag al een lichte stijging van het aantal vacatures met zich mee. Langs de aanbodzijde zien we bovendien dit jaar na 5 jaren dalende jobmobiliteit opnieuw een lichte toename in mobiliteit bij werknemers. Dit blijkt uit de reacties van meer dan 3.500 respondenten op de bevraging in de zesde Candidate Pulse van Acerta. Er is dus opnieuw beweging of althans intentie tot beweging op de arbeidsmarkt.

Flexicurity: zebrapaden bouwen tussen organisaties - Chris Wuytens

April - Zoals de naam al laat uitschijnen, verbindt flexicurity flexibiliteit met veiligheid. Het beste van twee werelden dus. Flexicurity staat voor een flexibele jobmarkt, en garandeert tegelijkertijd werk- en inkomenszekerheid. Denemarken en Nederland kozen er jaren geleden al voor om het model te integreren en zo de uitdagingen van globalisatie en werkzekerheid het hoofd te bieden. Door gebruik te maken van flexicurity worden werknemers niet langer gebonden aan dezelfde functie binnen hetzelfde bedrijf, waardoor we een dynamisch economisch model creëren. Hierdoor worden zebrapaden aangelegd tussen verschillende organisaties en scheppen we uiteindelijk een krachtige, competitieve arbeidsmarkt. Dat bevordert op zijn beurt werk- en inkomenszekerheid. Kortom, flexicurity vormt het arbeidsmodel van de toekomst.

Hoe vier generaties op de werkvloer met goesting laten samenwerken? - Chris Wuytens

April - Het personeelsbestand van bedrijven wordt steeds diverser. Vanaf 2016 zullen niet minder dan vier verschillende generaties met elkaar moeten samenwerken: De Generatie Z (geboren vanaf 1986 tot 1993) komt dan immers ook op de arbeidsmarkt. Deze diversiteit zal ongetwijfeld veerkracht geven aan ondernemingen maar biedt ook de nodige uitdagingen zowel voor werkgever als werknemer. Hoe laten we immers zo’n verschillende generaties efficiënt met elkaar samenwerken? Hoe zorgen we ervoor dat diversiteit een team complementair maakt, zonder indirect een gevoel van vervreemding te creëren? Hoog tijd dus voor organisaties en bedrijven om na te denken hoe ze handig kunnen inspelen op deze rijke mix van generaties op de werkvloer. 

Valorisatie ook aan het begin van een carrière AUB - Chris Wuytens

April - Er is vandaag veel te doen over “employability” waarmee gedoeld wordt op de skillset van een werknemer: de kennis, capaciteiten en expertise die hij heeft weten uit te bouwen en op de voortdurende verdere uitbouw hiervan zodat hij aan de wijzigende behoeften van de arbeidsmarkt beantwoordt. Een goeie stap in de juiste richting werd vorige week gezet door de Minister van Pensioenen die in zijn beleidsbrief het deeltijds pensioen introduceert, waarbij een oudere werknemer kan genieten van een soepele verdeling tussen werk en rust: het pensioen kan al deeltijds opgenomen worden tijdens de laatste jaren van hun loopbaan. Op die manier krijgen werknemers de kans om rust in te bouwen in hun carrière, waardoor ze ook gemotiveerd worden om langer aan de slag te blijven. Een nieuw denkspoor dat een alternatief biedt voor bestaande systemen zoals tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Het feit dat de regering broedt op dit idee is alvast zeer bemoedigend. Het is echter de vraag of en wanneer dit voorstel ook effectief een realiteit wordt aangezien het geen deel uitmaakt van ons huidige regeerakkoord.
 

Wacht niet op Godot! - Chris Wuytens

April - Enkele dagen geleden las ik nog een artikel over hoe het AZ Sint-Lukas het aandurft om werk op een frisse manier in te vullen voor hun anciens. De sector heeft te kampen met een vreselijk hoge anciënniteit: maar liefst zeven op de tien zorgkundigen in het AZ zal de komende vijf tot tien jaar met (brug)pensioen gaan. Hoog tijd om in te grijpen dus. Zo maakt het AZ bijvoorbeeld ruimte voor een loopbaancoach waarbij werknemers terecht kunnen om te verkennen hoe ze hun carrière kunnen revitaliseren. Daarnaast probeert het ziekenhuis zoveel mogelijk met glijtijden te werken en werd er ook aan de jongere medewerkers gedacht door de oprichting van een kinderdagverblijf. Op die manier hoopt het AZ ‘employability’ te verhogen en dus hun oudere medewerkers langer aan het werk te houden na de recente regeringsmaatregelen die de (brug)pensioenleeftijd radicaal verhogen.
 

De échte discussie inzake activering: die over 160.000 of 300.000 werknemers - Dirk Wijns

April - De laatste dagen is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag niet uit de media weg te slaan. Een stelsel dat we allemaal kennen onder de noemer “brugpensioen”. En hiermee komen we onmiddellijk aan het wezen van de discussie tussen regering en sociale partners: gaat het inderdaad over werknemers die een uitkering krijgen als brug naar hun pensionering (en die dus mogen genieten van hun vervroegd pensioen) of gaat het over werklozen die, opdat ze aanspraak zouden kunnen blijven maken op werkloosheidsuitkeringen, moeten aantonen dat ze zo snel mogelijk onafhankelijk willen zijn van deze uitkering?
Het moge duidelijk zijn dat de mindshift, beoogd met bovengenoemde naamswijziging, zeker nog niet bij alle betrokkenen is gerealiseerd.
 

Tempo, tempo! - Annelies Baelus

Maart - Jonathan Crary beschreef het onlangs in zijn essay ‘24/7’: we moeten altijd bezig zijn. Een succesvolle job, een bruisende sociale kalender, het hoort er allemaal bij. Onze dag is geen marathon, maar een sprint. We moeten constant evolueren. Opleidingen vormen hier een belangrijke component van. Ze moeten namelijk op een hapklare manier kennis aanreiken, waardoor werknemers zichzelf verder kunnen verdiepen én het bedrijf meer expertise aan de man kan brengen.  

Kleine uitspraken over 2015 - Chris Wuytens

Januari - Januari 2015, het is de perfecte periode voor grote uitspraken over wat het jaar zal brengen. Voor de niet-helderzienden onder ons een gewaagde onderneming, als je het mij vraagt. Vragen als: “Wat verwacht je juist voor 2015 op HR-vlak, Chris?” ga ik dan ook steeds met de grootste verve uit de weg. Harde ervaring leert me dat verandering zich namelijk niet laat determineren door spectaculaire voorspellingen van mijn kant. Waar ik het wél over kan hebben is mijn wish list voor 2015, over veranderingen die ik zelf toejuich en probeer aan te moedigen bij mijn werknemers en bij de werkgevers die ik adviseer. Veranderingen die een impact hebben op werknemer en werkgever, en van bedrijven ecosystemen maken die organisch evolueren. 

Over professionele voornemens die het verschil maken - Chris Wuytens

Januari - Nu 2015 feestelijk werd ingezet doen ook de traditionele nieuwjaarsvoornemens opnieuw hun intrede. Mijn voornemens waren vroeger altijd simpel, misschien zelfs een beetje cliché: als kind nam ik me voor om beter te luisteren naar mijn ouders (die het uiteindelijk toch altijd iets beter wisten), als student om een goeie blok tegemoet te gaan, en als carrièrestarter om me voor 100% te geven voor mijn job – ik maakte in de kerstvakantie een lijstje met wat ik geleerd had het afgelopen jaar, als dit elk jaar korter werd, begon ik rond te kijken... Intussen bekijk ik carrièrevoornemens altijd langs twee kanten: voor mijzelf als werknemer, maar ook – noem het beroepsmisvorming – per default vanuit werkgeversperspectief.

Over Acerta
De Acerta Groep
Missie en visie
Strategie
Historiek
Acerta en Doccle
Partners
Acerta in de media
Persberichten
Media contacts
Downloads
Columns
Jobs bij Acerta
Onze medewerkers aan het woord