Naar inhoud

Home Acerta in de media Persberichten 3 op 4 werkgevers voorziet opleidingsbudget

Terug naar het overzicht

29-09-17 3 op 4 werkgevers voorziet opleidingsbudget

Wet Peeters verstrengt de regels rond opleiding en vorming van personeel

Brussel, 29 september 2017 – 3 op 4 werkgevers geeft aan dat ze een opleidingsbudget voorzien. Dat blijkt uit een recente bevraging van hr-dienstengroep ACERTA bij 469 CEO’s en directieleden. Bijna de helft van de CEO’s beseft dat opleiding en vorming ook noodzakelijk zijn voor de toekomst van hun bedrijf. De wet Wendbaar en Werkbaar Werk verplicht Belgische bedrijven om minstens gemiddeld twee opleidingsdagen per werknemer per jaar te organiseren.

Tot voor kort was het wettelijk bepaald dat elke Belgische organisatie 1,9% van de loonmassa moet besteden aan opleidingen, te rapporteren via de sociale balans. Van die maatregel heeft minister van Werk Kris Peeters in de wet Wendbaar en Werkbaar Werk de regels verscherpt: Belgische bedrijven zullen gemiddeld twee opleidingsdagen per werknemer per jaar moeten voorzien. Op termijn is het de bedoeling om vijf vormingsdagen gemiddeld per werknemer te voorzien. Maar bedrijven hebben nog werk voor de boeg. Annelies Baelus, Director Open Opleidingen bij ACERTA: “Wanneer we CEO’s de voorbije zomer vroegen naar de opleiding van hun personeel, antwoordde 75% dat ze een opleidingsbudget voorzien. Bij 25% van de werkgevers krijgt opleiding echter nog te weinig aandacht. Zij voorzien dit niet, hetgeen niet betekent dat werknemers totaal geen opleiding krijgen maar wel dat hier geen specifiek budget is voor voorzien.”

Bijna 1 op 2 werkgevers vindt opleiding nodig om werk goed te kunnen doen

Het belang van opleidingen is bekend: werknemers ervaren het als een investering in hen als medewerker, als een waardering door hun werkgever. En ook de werkgevers zijn zich ervan bewust dat opleiding nodig is. 48% van de CEO’s zegt zelf dat ze opleiding van hun personeel nodig vinden. Uit meer gerichte vragen naar hun wensen voor de toekomst van hun medewerkers, blijkt ook hoe belangrijk zij het vinden dat de medewerkers hun job kunnen blijven doen en die ook graag doen. 25% verwacht dat de huidige kennis en vaardigheden van hun personeel binnen 3 tot 5 jaar verouderd zullen zijn.

Figuur 1: verwachting werkgevers van doorsneewerknemer binnen 3 à 5 jaar

Annelies Baelus: “In de toenemende war for talent, zullen werkgevers moeten inzetten op het op peil houden van kennis en vaardigheden maar ook op het ontdekken en ontwikkelen van vooralsnog onontgonnen talent. Wanneer arbeid schaars wordt, is het verstandig om te kijken in het bedrijf naar wie er eventueel omgeschoold kan worden of wiens talenten niet volledig benut worden. Een rematch van talent moet deel uitmaken van een toekomstgerichte strategie. En om die rematch te laten lukken zullen de competenties dikwijls aangescherpt moeten worden met opleidingen.”

43% van de werknemers weet niet dat een opleidingsbudget bestaat

Opleiding geven, draagt eveneens bij aan de retentie van goede medewerkers. Maar ook hier hebben werkgevers nog stappen te zetten, willen ze tegemoetkomen aan de nieuwe richtlijnen uit de Wet Peeters. Uit eenzelfde bevraging door ACERTA bij werknemers* bleek vorig jaar al dat 43% van hen niet op de hoogte is van enig wettelijk voorzien opleidingsbudget. Annelies Baelus: “Dus zullen werknemers er ook niet naar vragen. Als we zien welke rol de directie en leidinggevenden spelen in het bepalen wie wat volgt als opleiding, zijn zij het die de opleidingen meer zouden moeten promoten.” 

In 25% van de gevallen beslist de leidinggevende alleen over de opleidingen die de bedienden zouden volgen en in bijna 70% van de gevallen wordt deze beslissing genomen in overleg tussen bediende en leidinggevende. Een eerste vereiste is dus dat de leidinggevende de mogelijkheden ook op tafel legt. Bij arbeiders zie je meer spreiding: bijna 1 op 3 beslist zelf over de te volgen opleiding.

Figuur 2: Wie bepaalt welke opleiding een werknemer volgt?

Over de cijfers
Bovenstaand onderzoek werd in samenwerking met een erkend onderzoeksbureau uitgevoerd in juni 2017 via de bevragingsmethode van een online panel. 469 CEO’s of bedrijfsleiders, actief in verschillende sectoren en regio’s, hebben op de enquête geantwoord. De steekproef bevatte zowel CEO’s van kleine, middelgrote en grote bedrijven.

*De werknemersbevraging werd in samenwerking met een erkend onderzoeksbureau uitgevoerd in juni 2016 via de bevragingsmethode van een online panel bij 2.000 Belgische werknemers die als bedienden, als kaderlid of als overheidspersoneel werken. De deelnemers zijn afkomstig uit de verschillende Belgische gewesten en tussen de 16 en 64 jaar oud.
 

Over Acerta
De Acerta Groep
Missie en visie
Strategie
Historiek
Acerta en Doccle
Partners
Acerta in de media
Persberichten
Media contacts
Downloads
Jobs bij Acerta
Acerta kantoren
Onze medewerkers aan het woord