Naar inhoud

Home Acerta in de media Persberichten Lonen bedienden privésector (PC 200): Verwachte loonindexering bedraagt 2,17%

Terug naar het overzicht

27-11-18 Lonen bedienden privésector (PC 200): Verwachte loonindexering bedraagt 2,17%

Brussel, 27 november 2018 – Bedienden die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon elk jaar in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Voor 1 januari 2019 mag de sector zich verwachten aan een loonindexering met 2,17%, rekende hr-dienstenverlener ACERTA vooruit, weliswaar nog gebaseerd op een voorlopig cijfer voor december.

Verwachte indexering PC 200 januari 2019: +2,17%

In januari van vorig jaar, in 2018, bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector (PC 200) 1,83%. De indexering van de lonen vanaf 1 januari 2019 belooft een nog grotere stijging.

Het indexeringssysteem voor PC 200 bepaalt de toe te passen loonaanpassing op basis van volgende formule: het gemiddelde van de indexen van november en december 2018 gedeeld door het gemiddelde van de indexen van november en december 2017 - met index wordt bedoeld de afgevlakte gezondheidsindex.

Voor november 2018 bedraagt de afgevlakte gezondheidsindex 105,79. Even uitgaande van de hypothese dat de index van december 2018 even hoog is als in november, dan leidt dit tot een indexeringscoëfficiënt van 102,17%. Dit betekent dat alle lonen van de bedienden tewerkgesteld in het aanvullend paritair comité PC 200 met ingang van 1 januari 2019 met 2,17% zullen stijgen.

Concurrentiepositie op de arbeidsmarkt heeft meer troeven dan loon alleen

De 2,17% loonindexering wordt door de werknemer gezien als een manier om zijn/haar salaris op peil te houden versus de levensduurte, niet als een eigenlijke loonsverhoging. Voor de werkgever is de meerkost ten gevolge van de loonindex natuurlijk wel een deel van de totale loonkost.

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Werkgevers houden meestal rekening met een gemiddelde stijging van de loonkost van 3% elk jaar. Als het inderdaad klopt dat de loonindexering voor bedienden in de privésector uitkomt op +2,17%, dan blijft er nog maar weinig marge over voor eventuele individuele loonsverhogingen. Maar zelfs in de war for talent hoeft dat geen strop om de nek te zijn: binnen PC 200 zijn de spelregels voor iedereen gelijk. En we wijzen er ook graag nog eens op dat het loon lang niet meer de enige verloningspijler is waar werkgevers over beschikken. Ze hebben ook andere troeven in handen. Denk aan opleiding, vakantie, mobiliteit-, werktijd- en werkplekopties. Geef de werknemer inspraak in de te maken keuzes en je komt tot een motiverend verloningspakket. Zo valt er ook in tijden van arbeidskrapte een concurrentievoordeel te realiseren.

Januari-indexering niet alleen voor PC 200

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) stelt voor ruim 450.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast, dit gaat dus over een significant deel van de Belgische werknemers. Naast PC 200 zijn er ook nog andere sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de primaire sector en bijvoorbeeld de casinobedienden mogen op 1 januari een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
Sylva.De.Craecker@ACERTA.be


 

Over Acerta
De Acerta Groep
Missie en visie
Strategie
Historiek
Acerta en Doccle
Partners
Acerta in de media
Persberichten
Media contacts
Jobs bij Acerta
Onze medewerkers aan het woord