Naar inhoud

Home Over Acerta De Acerta Groep

De Acerta Groep

Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag en vestigingsformaliteiten. De groep ondersteunt de ondernemer in elke groeifase en elk HR-proces met Acerta Ondernemingsloket, Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat, Acerta Public, Acerta Kinderbijslagfonds en Acerta Consult. De groep is met Acerta Consult en Kern Selection ook een actieve speler op de markt van werving & selectie en het beheer en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Acerta telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2015 een omzet van ruim 160 miljoen euro.

Acerta Ondernemingsloket

Als starter kunt u voor alle opstartformaliteiten op één plaats te recht: het ondernemingsloket. Het Acerta Ondernemingsloket controleert of u voldoet aan alle startvoorwaarden, regelt uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en zorgt dat u alle wettelijke verplichtingen nakomt. Uw Acerta starterconsulent begeleidt u van bij het begin en zorgt voor een vliegende start. U kunt ook bij het ondernemingsloket terecht voor advies bij wijziging of stopzetting van uw activiteit.

Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Als zelfstandige moet u aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Via dat verzekeringsfonds betaalt u sociale bijdragen die u recht geven op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen en faillissementsverzekering. Het Acerta Sociaal Verzekeringsfonds werkt snel, correct en efficiënt, en met kennis van zaken, om het sociaal statuut van zelfstandigen goed te regelen.

Acerta Sociaal Secretariaat

Acerta Sociaal Secretariaat is uw professionele partner in loonadministratie. Naast het correct beheren van lonen en personeelsgegevens, zorgen onze medewerkers ervoor dat u alle wettelijke verplichtingen wat betreft tewerkstelling nakomt.

Acerta Kinderbijslagfonds

Met het Acerta Kinderbijslagfonds krijgt u snel antwoord op al uw vragen over kinderbijslag en andere toeslagen voor uw werknemers. Wij zorgen voor de stipte en correcte uitbetaling van gezinsbijslag voor uw medewerkers. Uw toegewezen contactpersoon ondersteunt, begeleidt en denkt met u mee. Wij volgen de veranderingen in de wetgeving op de voet en zorgen ervoor dat uw kinderbijslagverplichtingen correct en tijdig geregeld zijn.

Acerta Public

Acerta Public biedt oplossingen voor de optimalisatie van payrolldiensten in de publieke sector. Wij leveren software die de loonadministratie vereenvoudigt of bieden geïntegreerde sociaal secretariaatoplossingen bij u op kantoor. Wij helpen bij de administratie van de personeelsgegevens, het berekenen van de lonen en wedden, en het begeleiden van een actief personeelsbeleid.

Acerta Consult

Acerta Consult biedt een uitgebreid pakket concrete en praktische HR-diensten. Wij helpen met werving en selectie, organisatie van opleidingen, begeleiding en ontwikkeling van medewerkers, juridisch advies en meer. U kunt rekenen op de expertise van onze deskundige Acerta Consult-medewerkers voor ondersteuning bij al uw HR-zaken. Geïntegreerd of ad hoc. En altijd op maat van uw behoeften.

Over Acerta
De Acerta Groep
Missie en visie
Strategie
Historiek
Acerta en Doccle
Partners
Acerta in de media
Persberichten
Media contacts
Jobs bij Acerta
Onze medewerkers aan het woord