Naar inhoud

Home Over Acerta Missie en visie

Missie en visie

Missie

Uitmunten in alles wat te maken heeft met het werken van mensen.

Visie

Acerta wil het menselijk kapitaal van zijn klanten optimaal valoriseren en:

  • de beste HR-partner zijn van alle in België opererende bedrijven en organisaties, zowel in de private- als de overheidssector.
  • de beste partner zijn van starters, zelfstandigen en hun directe raadgevers.

Acerta munt daarbij uit door een praktische en pragmatische aanpak.

Over Acerta
De Acerta Groep
Missie en visie
Strategie
Historiek
Acerta en Doccle
Partners
Acerta in de media
Persberichten
Media contacts
Jobs bij Acerta
Onze medewerkers aan het woord