Naar inhoud

Home Tools TTL

TTL

TTL of voluit Total Transport Link is het antwoord op de vraag van onze klanten uit de transport sector om hun personeelsadministratie op een snelle, vlotte en efficiënte manier via het internet te automatiseren.

Bij de ontwikkeling van het pakket is ingespeeld op de specifieke noden en vragen van onze transport klanten. De opvolging van specifieke sectorbarema's en de mogelijkheid tot het beheren van eigen huisbarema's zijn daar maar twee voorbeelden van.

Het pakket wordt bovendien continu aangepast aan de wijzigende noden en is nu reeds klaar om de verdere evolutie op het vlak van E-government (o.a. de aangifte van de diverse sociale risico's) te integreren. Om ons pakket zo goed als mogelijk af te stemmen op de noden van onze gebruikers organiseren we samen met onze klanten periodiek werkvergaderingen over het programma met als doel in overleg de functionaliteiten nog meer af te stemmen op de reële behoeften.

Productomschrijving

TTL is een eigen ontwikkeling.

De applicatie draait op de servers van het sociaal secretariaat. Dit betekent concreet dat alle data alsook alle programma's centraal bij Cepa worden beheerd. Door de aanwending van deze ASP-technologie (Application Service Provider) kan u via uw bestaande internetconnectie online enerzijds de personalia en anderzijds de prestatiegegevens van uw werknemers op een efficiënte wijze beheren.

Het programma is meer dan een louter doorgeefluik van gegevens naar het sociaal secretariaat. TTL maakt gebruik van een relationele databank. Dit betekent dat de data op werkgeversniveau worden ondergebracht in uniforme stuurtabellen. Door deze opbouw kan u uw gegevens en afspraken inzake verloning centraal beheren. Op werknemersniveau worden deze afspraken dan gelinkt aan een groep van werknemers. Individuele afwijkingen zijn uiteraard mogelijk. Deze werkwijze waarborgt een grote uniformiteit van gegevens en zorgt ervoor dat er continu een controle is tussen de afspraken, de regels op groepsniveau en de individuele gegevens.

Waarom kiezen voor TTL ?

Kostenbesparing

Door de keuze voor deze oplossing kan u uw personeelsadministratie automatiseren zonder bijkomende investeringen in software of hardware. Een PC met browser en een internetverbinding volstaan. Aangezien het onderhoud van de software evenals de data centraal bij uw sociaal secretariaat gebeuren, realiseert u een belangrijke kostenbesparing.

Flexibiliteit - Mobiliteit - Veiligheid

Door te kiezen voor TTL kan u uw personeelsadministratie vanop elke PC met browser en internetverbinding bereiken. U heeft steeds toegang tot uw gegevens en kan vanop elke locatie uw menselijk potentieel beheren. U beschikt steeds over de meest recente gegevens en kan flexibel inspelen op vragen en/of opmerkingen van uw medewerkers. Deze mobiliteit is een belangrijke toegevoegde waarde en verhoogt uw slagkracht.

Het centraal opslaan van gegevens bij uw sociaal secretariaat garandeert u een volledige interne vertrouwelijkheid van uw personeelsgegevens. Back-up van gegevens en software-updates behoren definitief tot het verleden. U werkt voortdurend met de meest actuele versie.

Het gebruik van de meest moderne beveiligingstechnieken op het vlak van communicatie via het internet is het sluitstuk op vlak van veiligheid.

Rapporten/documenten

In deze flexibele software wordt u de mogelijkheid geboden tot het aanmaken van diverse rapporten en documenten ten behoeve van uw rapporteringen.
Uw dossierbeheerder helpt u graag bij de aanmaak hiervan.

Uw sector
Aanbod
Nieuws
Tools
Acerta Connect voor de transport en logistieke sector
TTL
PADSY +®