Naar inhoud

Home Oplossingen

Oplossingen

Stop de juiste motor in uw loonberekeningen

Acerta is marktleider in het optimaliseren van payrolldiensten voor de publieke sector.

Of u nu RSZ- dan wel RSZPPO-plichtig bent, grotere of kleinere loonvolumes moet berekenen, aan Acerta hebt u een gespecialiseerde softwareleverancier met de voordelen van een sociaal secretariaat. Dit betekent onder meer dat de sociale wetgeving accuraat wordt opgevolgd. U vindt bij ons solide en betrouwbare loonmotoren die alle specifieke regels bevatten voor de loonberekening in de publieke sector. Daarbij hebt u de keuze tussen een volledige outsourcing, een in-house of zelfs een hybride oplossing.
 

Elvire van Acerta Public: een parametreerbare loonmotor voor grote volumes, al of niet in-house.

De combinatie van Elvire met een ERP-systeem is dé oplossing voor zowel de loonberekening als het beheer van uw HR-toepassingen.

U kunt kiezen tussen:

- een in-houseopstelling van de loonmotor op een eigen IT-infrastructuur
- een verwerking van de lonen op de mainframe van Acerta Public.

De voorverwerking en de HR-toepassingen draaien in beide gevallen op het eigen ERP-systeem (PeopleSoft, SAP, Microsoft …). Acerta Public nv is een bedrijf uit de Acerta HR-dienstengroep. De lonen van meer dan een kwart van de 800 000 Belgische ambtenaren worden door Acerta Public berekend.
 

ARNO HR van Shéhérazade: voor middelgrote en kleinere instellingen die hun loonadministratie in eigen beheer willen uitvoeren.

Verschillende ondernemingen en instellingen, vooral deze met meer dan 500 werknemers wensen hun volledige personeelsbeheer in handen te houden. Enkel de software om het personeelsbeheer mogelijk te maken, wensen deze ondernemingen en instellingen van buitenaf te betrekken. Voor deze ondernemingen, niet aangesloten bij een sociaal secretariaat, heeft Shéhérazade, lid van de Acerta groep, ARNO HR ontwikkeld.

ARNO HR is de allround-software voor payroll en HR-management.
ARNO HR is beschikbaar voor zowel de publieke sector, social profit instellingen (privaat of publiek) als voor ondernemingen.

Om de gegevens van 250 tot 6000 werknemers te verwerken integreert ARNO HR 3 functies:

  • de berekening van de lonen en hun sociale en fiscale verwerking conform de Belgische wetgeving (DMFA, BELCOTAX, ...) ;
  • de statistische, boekhoudkundige, analytische en HR-exploitatie van die massa gegevens gelinkt aan het loonbeheer ;
  • het administratieve personeelsbeheer (loopbaanopvolging, vormingsbeheer, documentarchivering, functiebeschrijving…).

Meer informatie over ARNO HR kan u terugvinden op sheherazade.be

Onze ondersteuning in uw aangiftes

De aangiftes naar de overheid (DMFA, DMFAPPO, Belcotax, ....) worden alsmaar complexer en vergen een meer en meer gespecialiseerde kennis.

Voor instellingen die ervoor gekozen hebben om de verloning niet of slechts gedeeltelijk uit te besteden, kunnen wij een toegevoegde waarde en bijkomende diensten leveren door ondersteuning te bieden in de aangifteprocessen naar de overheid.

U heeft tijdelijk een gebrek aan personeel, of het personeel is overbelast. Voor sommige occasionele en gespecialiseerde werken zijn de competenties verloren gegaan of ontoereikend geworden.Omdat bij elke nieuwe kwartaal- of jaaraangifte de procedures weer opgefrist moeten worden waardoor de te realiseren aangifte een tijdrovende taak wordt voor uw medewerkers.

U kan beroep doen op onze diensten om u te helpen en te ondersteunen in het uitvoeren en controleren van uw diverse aangiftes en payroll activiteiten.

Praktische modaliteiten en een specifieke offerte kunnen op maat worden opgemaakt in samenspraak met uw instelling.

Laat u adviseren in sociaaljuridische materies.

Gespecialiseerde juristen volgen dagelijks de reglementering op en geven advies in de complexe materie van tewerkstellingen in de overheid. Zowel de regelgeving over de statutairen als die over de contractuelen heeft voor hen geen geheim.
Dankzij Bestuurswijzer, de onlinedatabank voor sociale wetgeving en personeelsfiscaliteit, krijgt u alles met een klik op het scherm. U beschikt altijd over actuele en accurate informatie.

Detecteer en oriƫnteer talent naar succes

Welk talent heeft uw organisatie nodig? En welke talenten hebben uw medewerkers? En vooral hoe zorgt u voor de beste match tussen beiden? Met de Acerta Talent Twister® komen deze twee perspectieven samen tot één heldere visie. Meer info, instrumenten en praktische implementatie vindt u op consult.acerta.be.
 

Assessment Centers: match functieprofielen met competenties.
U krijgt een ja-neen-uitspraak op de vraag of de medewerker of kandidaat past in een specifieke functie.
 

Development Centers: begeleid uw medewerkers naar groei
Wij brengen met de deelnemer het ontwikkelingspotentieel in beeld en concretiseren dit in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
 

Talent Centers: match de talenten van de medewerker met de doelstellingen van de organisatie
De deelnemer maakt een Talent OriëntatiePlan (TOP), waarin hij zijn mogelijke toekomstige rol in de organisatie ontdekt.
Hiermee kunt u samen met de medewerker verdere loopbaanstappen concretiseren.
 

Talent Check-up: van functie naar loopbaan
U biedt uw medewerker een loopbaanreflectiemoment, gespreid over een drietal loopbaangesprekken, waarbij de deelnemer inzicht verwerft in de eigen loopbaanmogelijkheden.

Contact
Sheherazade
Oplossingen
Opleidingen
Referenties
Nieuws
Partners