Naar inhoud

Home Nieuws Aanpassing Vrijwilligerswet op komst

Terug naar het overzicht

14-08-18 Aanpassing Vrijwilligerswet op komst

Meer dan 1 miljoen Belgen zetten zich jaarlijks (occasioneel of regelmatig) in als vrijwilliger. Het statuut van deze vrijwilligers wordt geregeld door de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. Deze wet is ondertussen dus meer dan 10 jaar oud en was op een aantal vlakken aan verandering toe. De ministers Peeters en De Block kondigden recent aan dat er op korte termijn enkele aanpassingen aan de Vrijwilligerswet zullen komen.

Welke wijzigingen werden aangekondigd?

De wijzigingen aan de Vrijwilligerswet situeren zich op verschillende vlakken. Enerzijds wil de regering deze wet aanpassen aan de tijdsgeest, anders zorgden enkele van de huidige bepalingen in de praktijk voor onduidelijkheid en discussie. Daar wordt nu ook komaf mee gemaakt.

We lijsten enkele van de geplande wijzigingen voor u op:

  • vervangen term “vergoeding” : momenteel vermeldt de Vrijwilligerswet dat vrijwilligers een “vergoeding” kunnen krijgen voor hun vrijwilligerswerk. Dit wekt de indruk dat ze betaald worden voor hun diensten terwijl vrijwilligerswerk uit zijn aard onbezoldigd is. Daarom wordt voortaan gesproken over “kostenvergoedingen”.
  • optrekking fiets- en autovergoeding : vrijwilligers die met hun eigen fiets of wagen komen kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Deze vergoedingen zijn doorheen de tijd niet geëvolueerd en liggen intussen dan ook beduidend lager dan de vergoedingen die aan werknemers kunnen worden toegekend. In de toekomst zullen vrijwilligers aanspraak kunnen maken op dezelfde fiets- en autovergoedingen als de ambtenaren.
  • vrijwilligersvergoeding niet vatbaar voor beslag/collectieve schuldenregeling : de kostenvergoedingen die een vrijwilliger ontvangt zijn niet vatbaar voor beslag. Deze toevoeging is logisch aangezien het slechts gaat om een kostenvergoeding en deze vergoedingen dus geen inkomen voor de vrijwilliger.
  • occasionele geschenken zijn mogelijk bovenop de vrijwilligersvergoeding : indien de vrijwilligers occasionele geschenken ontvangen, zullen deze niet beschouwd worden als loon en niet aangerekend moeten worden op de bedragen die zij maximaal mogen ontvangen. De voorwaarden die gelden voor werknemers zijn hier ook van toepassing.
  • cumul kostenvergoeding en kilometervergoeding : naast hun kostenvergoeding kunnen vrijwilligers nog een kilometervergoeding voor hun reële vervoerskosten krijgen indien ze hun eigen voertuig gebruiken. Die laatste vergoeding is in principe beperkt tot 2 000 kilometer per jaar. Voortaan zullen vrijwilligers van wie de taak verband houdt met het vervoeren van personen echter al hun kilometers terugbetaald krijgen.  

Optrekken plafond kostenvergoedingen voor specifieke categorie├źn

Tegelijk werd afgesproken dat het maximumbedrag van de kostenvergoeding voor enkele categorieën vrijwilligers op korte termijn opgetrokken zal worden. Het gaat meer bepaald om nacht- en dagoppassen en het niet-dringend ziekenvervoer. Het jaarplafond werd te laag bevonden voor deze specifieke activiteiten. 

Vervolg?

Deze voorstellen tot aanpassing werden al goedgekeurd op de laatste Ministerraad voor het zomerreces. Zij bieden een antwoord op de belangrijkste opmerkingen die de Hoge Raad voor de Vrijwilligers enkele jaren al maakte in haar evaluatierapport naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Vrijwilligerswet.

Het wetsontwerp ligt nu bij de Raad van State voor advies. Daarna moet het parlementair proces nog worden doorlopen. De bevoegde ministers hopen dat de nieuwe Vrijwilligerswet dit najaar al in werking kan treden. 

Bronnen:
-Persbericht Kris Peeters van 20 juli 2018;
-Persbericht Maggie De Block van 20 juli 2018;
-Advies Hoge Raad voor de Vrijwilligers (2016) : “Het 10-jarig bestaan van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers - Twee adviezen voor een toekomstperspectief”.

Uitdagingen
Aanbod
Tools
Hr-ondersteuning
Nieuws
Tools
Acerta Connect
Orbis
Presa
Arno HR