Van manager naar motivator

Volgens 64 % van de werkgevers is motiveren en vertrouwen geven iets wat een leidinggevende absoluut moet kunnen. Daarmee is het de meest gevraagde competentie. Nu hebben leidinggevenden hun motiverende aanpak wel moeten herzien in deze tijden van hybride werken. Hoe ze het best motiveren vatten we samen in zes aandachtspunten.

Motiveren, zeg je?

Motiveren is mensen drijven tot een bepaald gedrag. In dit geval: de bedrijfsdoelstellingen nastreven. Dat doet een leidinggevende het best door in te zetten op de talenten van de medewerkers, en hen te laten groeien binnen de bedrijfswaarden en -doelstellingen die ze vanuit zichzelf zinvol vinden.

De ene motivatie is de andere niet

De toegenomen autonomie van medewerkers betekent dat een leidinggevende best voor een individuele aanpak kiest. Want wat iemand wel of niet aankan, verschilt van persoon tot persoon. Individuele gesprekken met een individuele inhoud, ook over het welzijn van de medewerker, scheppen dan duidelijkheid.

Vertrouw en laat los

Loslaten, dat moet een leidinggevende ook kunnen. Daarvoor is eerst vertrouwen nodig, natuurlijk. Heeft een leidinggevende een goed zicht op de integriteit, de competentie en de loyaliteit van een medewerker, dan heeft hij ook een goede basis om los te laten.

Foutje? Moet kunnen

Fouten, ze worden toch zo snel afgestraft. Terwijl iedereen er even goed uit kan leren. Als leidinggevende geef je dan ook best de ruimte om fouten te maken. Dan voelen medewerkers zich psychologisch veilig. Hen aanmoedigen om initiatief te nemen motiveert hen nog meer.

Veel vragen, geen antwoorden

In gesprekken over motivatie en welzijn is het van belang om de werknemer voluit te laten spreken. Dat bereik je door vooral vragen te stellen en zelf geen antwoorden te geven. Zo kom je het snelst tot de juiste conclusie over wat het team of het individu zinvol vindt.

Altijd een coach dichtbij

Medewerkers motiveren, en zeker in deze tijden, is niet evident. En dat terwijl 37 % van de werkgevers de laatste twee jaar geen trainingen hebben georganiseerd om de nieuwe leiderschapscompetenties in het post-coronatijdperk aan te scherpen. Specifieke vaardigheden waarvoor leidinggevenden continue begeleiding willen en nodig hebben.

Voel je de nood om te investeren in je leidinggevenden? Bekijk de motivatie opleidingen en -coachingsessies door en met experten van Acerta Consult.