Wijziging aan mijn persoonsgegevens

Praktisch

De informatie die wordt meegegeven per aanvraagformulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van de aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens niet onterecht openbaar maken op basis van een niet correcte aanvraag. 

Om je rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Als er niet voldoende informatie aanwezig is bij de aanvraag, kan er bijkomende informatie worden opgevraagd door een medewerker van Acerta.

Dit is een basisrecht dat gratis is en wij zullen elke aanvraag correct en zorgvuldig behandelen binnen de 30 dagen van de ontvangst van alle informatie. Deze dertig dagen gaan in vanaf het moment dat we alle relevantie informatie hebben ontvangen.

Heb je een vraag over de verwerking van persoonsgegevens bij Acerta?

Acerta heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld voor de hele Acerta-groep. Deze DPO controleert de correcte toepassing van de geldende wet- en regelgeving bij het invullen van de processen binnen Acerta.

Contacteer