Wat komt aan bod in de sociaal-juridische updates?

 • Tussenkomst werkgever in vervoerskosten
 • Loonkloofwet: tijd voor tweejaarlijks analyseverslag
 • Versterking Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 2019
 • Telewerkers beter beschermd tegen arbeidsongevallen
 • Nieuwe loonnorm in zicht?
 • Gevolgen Brexit op tewerkstelling Britten in België
 • Attesten tijdskrediet zijn beschikbaar
 • Bedrijfswagens 2020: nu al aan wijzigingen aftrekregels denken bij nieuwe bedrijfswagen?
 • Overschrijding budget bedrijfswagen aftrekken van voordeel alle aard, mag dat?
 • Gevolg onvolledig outplacementaanbod
 • Wijzigingen IBO sinds september 2018
 • Kost van ontslag tijdens gewaarborgde periode bij IBO
 • Geïndexeerde bedragen 2019
 • Maximumbedragen vrijwilligers verdubbelt bijna
 • Grenzen loonbeslag 2019
 • Ter beschikking stellen van een woning: voordeel alle aard
 • Referentie CO2-uitstoot voor bedrijfswagens 2019
 • Inkomensgrenzen gepensioneerden en bijverdienen 2019
 • Aanpassing adoptieverlof en pleegzorgverlof
 • Vrij Aanvullende Pensioenverzekering Werknemers
 • Zachte landingsbanen 2019
 • Uitbreiding definitie gehandicapt kind bij ouderschapsverlof en adoptieverlof
 • Aanpassing adoptieverlof en pleegzorgverlof
 • Cash for car: bedrijfswagenattest bij uit dienst
 • Single permit 2019
 • Overzicht belangrijkste wijzigingen 2019: wat is zeker? Wat nog nog niet?
 • Is een ziekteattest via Whatsapp geldig?
 • Overzicht pensioenvoorwaarden 2019

NIEUW - nu ook online video's beschikbaar!

Van de meeste topics die we bespreken in de updates maken we ook een korte video-uiteenzetting. Die kan je nu tijdelijk gratis bekijken via het online documentatieplatform van de updates. Heb je geen tijd om de sessies bij te wonen? Wil je graag een topic herbekijken? Of wil je enkel die thema's bekijken die voor jouw onderneming van toepassing zijn? Als klant van de updates heb je tijdelijk toegang tot de video's. Zo blijft de actualiteit nog meer plakken!

 • Loonbedragen Wet op de Arbeidsovereenkomsten 2019
 • Cumul mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding
 • Sanctie outplacement: voortaan Vlaamse bevoegdheid
 • Hogere ontslagkost vanaf 2019?
 • Tijdskrediet: landingsbanen vanaf 60 jaar en extra tijdskrediet voor opleiding
 • Uitbreiding definitie kind met handicap bij ouderschapsverlof en adoptieverlof
 • Arbeidsongevallenwetgeving en telewerk eindelijk op elkaar afgestemd
 • Wijzigingen aantal fiscale bepalingen in zicht:
  • verhoging aantal fiscaalvriendelijke overuren
  • bedrag niet-recurrente bonus 2019
 • Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)
 • Schade aan firmawagen als werknemer al weg is
 • Ontslag onhandelbare werknemer
 • Wie is beschermd tegen ontslag sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018?
 • Landingsbanen in 2019
 • Zachte landingsbaan: wijzigingen op 1 januari 2019
 • Doelgroepenbeleid Vlaanderen: plannen voor 2019
 • Outplacement voor 45+: beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
 • Scholingsbeding voor opleiding die leidt tot knelpuntberoep
 • Opzeggingsbeding voor superbedienden blijft geldig
 • WLTP-norm voor bedrijfswagens in 2020: gevolgen
 • Ontslag van een beschermde werknemer met het oog op pensioen: let op!
 • Recht op vervangende feestdag voor feestdag gelegen vóór de datum van in dienst?
 • Deeltijdse werkhervatting na ongeschiktheid: vanaf 1 juli 2018 speciaal vakantie-attest aan mutualiteit
 • ADV-dagen: standpunt FOD
 • Educatief verlof: verhoogde loongrens 2018-2019
 • Tijdskrediet en themaverlof en uitkeringen ongeschiktheid
 • Fietsvergoeding ook voor langer en veiliger traject
 • Ouderschapsverlof 1/10de en flexibele opname thematische verloven: publicatie
 • Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof: enkele verduidelijkingen
 • Opeenvolgende dagcontracten: verstrenging van de regels op 1/10/2018
 • SWT: wijzigingen op komst in 2019
 • Educatief verlof in Vlaanderen: wijzigingen op til
 • Elektriciteitstekort: gevolgen voor de werkgever
 • Loonbegrip aangepast door de RSZ
 • GDPR: meldingsdocument voor datalek beschikbaar
 • Werkbonus aangepast vanaf 01/09/2018
 • Taxshift 2019: meer nettoloon voor WN en voordelen voor WG
 • Telling voor de sociale verkiezingen start!
 • Gelijkstelling halve dagen ongeschiktheid voor vakantieopbouw
 • 1/10 ouderschapsverlof
 • Flexibel opnemen van themaverlof
 • Verlenging postnatale rust bij ziekte en ongeval in de zwangerschap
 • Uitbreiding adoptie-en pleegzorgverlof
 • Onbelast bijverdienen gestemd
 • Arbeidsdeal oftewel zomerakkoord 2.0
 • Mobiliteitsbudget
 • Scholingsbeding
 • IT-apparaten forfaitaire waardering – RSZ bevestigt
 • Kilometervergoeding aangepast 1 juli 2018
 • Landenlijst (forfaits buitenlandse dienstreizen) aangepast
 • Cadeautjes bedragen definitief
 • Voordeel alle aard IT-apparaten: verduidelijkingen van de fiscus!
 • Startersjobs vanaf 1 juli?
 • Camerabewaking: nieuwe regels
 • Aanpassing pensioenrechten groepsverzekering
 • Uitkering tijdskrediet gehandicapt kind
 • Wetsvoorstel verlof om dwingende reden met betaling van loon
 • Reserveer tiidig uw student!
 • Meimaand = verlofmaand
 • Voetbal volgen op het werk?
 • Break@work: ook uitkeringen beschikbaar
 • Auteursrechten voor uw medewerkers: fiscaal interessant?
 • Warranten: geen disproportionele toekenning meer
 • Ontslag om dringende reden wegens niet aanbieden bij controledokter
 • Projecten rond burn-out preventie: ontwerp KB
 • Startersjobs worden goedkoper vanaf 1 juli 2018
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid: nieuwe maatregelen gestemd
 • Verkorte opzegtermijnen ingevolge relancewet van toepassing
 • Het recht op de-connectie en burn-out preventie
 • Evaluatie van het re-integratietraject en FAQ
 • Werkgelegenheidsplan 45+: hoe ver staat u er mee?
 • Landingsbaan na “zachte” landingsbaan?
 • Weigeren van redelijke aanpassingen: discriminatie?
 • Ziekte en ontslag om dringende reden 
 • Progressieve werkhervatting: beperkte duur van toelating en wijziging uitkering
 • De bedrijfsfiets: RSZ en fiscus zijn het eens
 • IT-apparaten: forfaits RSZ en fiscus gelijk
 • Mobiliteitsvergoeding nu echt op komst
 • Deeltijdse roosters en arbeidsreglement: aanpassen aan wet wendbaar werk tegen 1 april
 • Cao tijdskrediet: interpretatie NAR gepubliceerd
 • Ziekte en vakantie: wijzigingen op komst
 • Thuiswacht is soms arbeidstijd
 • Inspecteurs en hun uitgebreide bevoegdheden inzake discriminatie
 • Einde van de arbeidsovereenkomst door een nietige opzeg?
 • RSZ: vrijgestelde bedragen voor kleine cadeaus verhoogd
 • Gelijkstelling voor opbouw van vakantie: halve dagen arbeidsongeschiktheid
 • Vergoedingen binnenlandse dienstreizen: standpunt fiscus duidelijk
 • Outplacement en medische ongeschiktheid: geen verrekening bij verbrekingsvergoeding
 • Vervangingsovereenkomst bij progressieve werkhervatting is mogelijk
 • Zachte landingsbanen
 • Loopbaansparen: de start is gegeven
 • Tussenkomst werkgever in vervoerskosten: indexering tarieven NMBS
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in geval van nacht-en ploegenarbeid: uitbreiding
 • GDPR: hoe ver staat u?
 • Gemotiveerd tijdskrediet voor een kind met een handicap: uitbreiding
 • SWT minder gunstig gelijkgesteld voor pensioenen ingaand vanaf 1 januari 2019
 • Zomerakkoord: wat is er wel, wat is er niet gestemd?
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
 • Loonbeslag en -overdracht: nieuwe grenzen 2018
 • Fiscale bedragen 2018
 • Herwaardering aanvullende vergoeding SWT 2018
 • Stijging nettoloon 2018: gevolgen van de taxshift
 • Mobiliteitsbudget
 • Oudere werknemers en werklastvermindering