Arbeidsongevallenverzekering voor werkgevers

Schadeaangifte

Schadeaangifte

Je wettelijke plicht als werkgever

Heb jij via Acerta Verzekeringen een Arbeidsongevallenverzekering afgesloten? Dan moet je als werkgever elk ongeval van je werknemers op de arbeidsplaats of op de weg van en naar het werk hier aangeven. Je kan het ongeval zelf aangeven. Hulp nodig? Het Acerta Team Verzekeringen staat voor je klaar. Je verzekeringsonderneming beslist of het ongeval een arbeidsongeval is of niet. 

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

 • Je moet het ongeval aan je verzekeringsonderneming aangeven binnen de 8 dagen vanaf de dag na die van het ongeval. Ook nadat die termijn verstreken is, moet je het ongeval nog altijd zo snel mogelijk aangeven en in elk geval voordat de verjaringstermijn van 3 jaar na het ongeval is verstreken. 
 • Opgelet: als je het ongeval niet of te laat aangeeft, kan je strafrechtelijk worden vervolgd.

 • De termijn van 8 dagen is niet van toepassing op ongevallen die beantwoorden aan de criteria van een licht ongeval. Een licht ongeval moet je alleen in je register van eerste hulp registreren zodra je erover wordt geïnformeerd. Maar als de gezondheidstoestand van het slachtoffer nadien verslechtert, moet je het ongeval toch aan je verzekeringsonderneming aangeven binnen de 8 dagen vanaf de dag waarop je werd ingelicht over deze verslechtering.

Hoe geef je het ongeval aan?

 1. Vul het papieren aangifteformulier in. Onder rubrieken en codes vind je alle informatie om het aangifteformulier correct te kunnen invullen.
 2. Je stuurt het aangifteformulier en het medisch attest per post naar: KBC Verzekeringen NV, dienst Arbeidsongevallen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven (België).

 3. Vergeet niet om steeds het medisch attest van eerste vaststelling naar KBC te sturen, zodra u erover beschikt en bij voorkeur samen met de aangifte van het ongeval. Zo kunnen wij sneller een beslissing nemen.

 4. Extra: elk ernstig ongeval moet je ook aangeven aan de arbeidsinspectie

 5. Extra: een licht ongeval moet alleen in het register voor eerste hulp worden geregistreerd, tenzij de gezondheidstoestand van het slachtoffer nadien verslechtert als gevolg van dat ongeval. Meer informatie over lichte ongevallen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Belangrijk voor je schadeaangifte

 • Vul de arbeidsongevallenaangifte zo volledig mogelijk in. Zo kan KBC een vliegende start nemen en zowel jou als je werknemer een vlotte service garanderen. 
 • Bezorg KBC steeds het medisch attest met de vermelding van het opgelopen letsel. Zij hebben dit attest steeds nodig om een beslissing te kunnen nemen.
 • Vermeld je correct rekeningnummer en dat van je werknemer waarop KBC mag vergoeden.
 • Vermeld ook een e-mail adres op het aangifteformulier zodat KBC je indien nodig via e-mail kan contacteren.
 • Stuur tijdig de verlengingsattesten door van de afwezigheden naar KBC, zodat ze de vergoedingen correct kunnen laten verlopen.

Het verdere verloop van het dossier

 • Na aangifte krijg je van KBC een ontvangstmelding. Hierbij ontvang je het telefoonnummer van je dossierbeheerder en het dossiernummer.
 • Indien je op de aangifte je e-mailadres vermeldt, zal KBC je zoveel mogelijk via e-mail informeren. Indien niet, contacteren ze je per post.
 • Je kan KBC in de loop van het dossier steeds documenten toesturen via schade@kbc.be met de vermelding van je dossiernummer/kenmerk tussen [blokhaken] in het onderwerp van de e-mail.
 • Je mag KBC ook documenten bezorgen per post, naar het adres: Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België met de vermelding van het KBC-kenmerk op de omslag.
 • Voor dringende vragen, opmerkingen of verdere inlichtingen mag je steeds bellen naar je KBC-dossierbeheerder.

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV