Aanvraag betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ingevolge de crisis in de pluimvee-, de melkvee- en de varkenssector

Je kon betalingsuitstel vragen voor de onbetaalde sociale bijdragen van het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021 voor 15 maart 2021.