Aanvraag uitstel van betaling corona

Financiële impact op zelfstandige activiteit omwille van coronavirus

Een aanvraag indienen kon tot  en met 14 december 2021.