Aanvraag tijdelijke ouderschapsuitkering zelfstandigen omwille van corona

Juli, augustus en/of september

Door de regering werd een tijdelijk corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen ingevoerd.

Een aanvraag kan enkel via dit online vereenvoudigd webformulier. Jouw aanvraag komt automatisch bij het juiste kantoor terecht en je krijgt een bevestiging dat je aanvraag in behandeling is.

Voor wie?

  • De zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit vermindert in juli, augustus en/of september om te zorgen voor 1 of meerdere kinderen.
  • Alle zelfstandigen in hoofdberoepen en meewerkende echtgenoten.
  • Andere statuten als de verplichte bijdrage minstens 739,05 euro euro per kwartaal bedraagt.

Voor welke kinderen?

  • Biologisch, geadopteerd of pleegkind, geboren in 2008 of later.  
  • Kinderen met een beperking, geboren in 1999 of later. 

Extra info:

  • De aanvraag moet ingediend worden vóór 31 december 2020.
  • De uitkering kan niet gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen als zelfstandige, zoals een arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- of moederschapsuitkering, het overbruggingsrecht, het vaderschapsverlof,…
  • De basisuitkering bedraagt 532,24 euro per maand. Voor een kind met een beperking wordt de uitkering verhoogd naar 638,69 euro. Een eenoudergezin krijgt 1.050 euro per maand.

1. Gegevens over de aanvrager

2. Gegevens over de vermindering van je activiteit

3. Gegevens over je kind van 12 jaar of jonger, of met een beperking

Als er meerdere kinderen in je gezin voldoen aan de voorwaarden moet je slechts de gegevens van één kind invullen.

Ik vraag de tijdelijke ouderschapsuitkering aan voor de opvang van:

Sleep of klik om bestanden toe te voegen

4. Gegevens over je gezinssamenstelling

5. Gegevens over je vervangingsinkomen

6. Gegevens over de betaling van de uitkering