Aanvraag betalingsuitstel RSZ en/of Bedrijfsvoorheffing

Dien snel en eenvoudig je aanvraag in via het webformulier.

Optie 1

Mijn onderneming is niet verplicht gesloten en ik wens uitstel van betaling te vragen. Ik ben er mij van bewust dat de RSZ ex-postcontroles kan uitvoeren en dat valse verklaringen tot sancties kunnen leiden. Bovendien verbind ik mij er toe alle verschuldigde bijdragen te betalen uiterlijk voor 15/12/2020.

Optie 2

Mijn onderneming is niet volledig gesloten en mijn economische activiteit is zwaar verminderd en ik wens uitstel van betaling te vragen. Ik ben er mij van bewust dat de RSZ ex-postcontroles kan uitvoeren en dat valse verklaringen tot sancties kunnen leiden. Bovendien verbind ik mij er toe alle verschuldigde bijdragen te betalen uiterlijk voor 15/12/2020.

Optie 3

Optie 4

Ik wens geen gebruik te maken van betalingsuitstel voor:

*Voor wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort