De arbeidsdeal en andere wetswijzingen najaar 2022

De arbeidsdeal

Welke impact heeft dit voor jouw bedrijf?

De wetgeving omtrent de arbeidsdeal werd op 10 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De bedoeling van de arbeidsdeal is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De nadruk ligt op flexibiliteit voor werkgevers en werknemers. Daarnaast werd ook wetgeving tot omzetting van de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022. Lees er meer over in onze blog.

Daarnaast trad op 28 november 2022 ook de wet in voege die voorziet in een vrijstelling, driemaal per jaar, om een ziektebriefje af te geven voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Lees er hier meer over.

De belangrijkste wijzingen op een rijtje:

Werknemers

 • Werknemers kunnen een aanpassing van hun voltijdse arbeidstijd vragen
 • Betere bescherming voor platformwerkers
 • Versoepeling nachtarbeid in e-commercebedrijven
 • Vrijstelling om, driemaal per jaar, een ziektebriefje over te maken aan de werkgever voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid (in ondernemingen die 50 of meer werknemers tewerkstellen)

Werkgevers

 • Moeten verplicht een aantal aanpassingen uitvoeren in het arbeidsreglement zodat de werknemer voldoende geïnformeerd is
 • Als werkgever kun je voortaan een transitietraject opzetten tijdens de opzeggingstermijn bij ontslag, aangevuld met specifieke inzetbaarheidsinitiatieven voor medewerkers met een opzegtermijn of -vergoeding van minstens 30 weken
 • Met minstens 20 werknemers moeten afspraken rond het recht op deconnectie verplicht opnemen in het arbeidsreglement of een ondernemings-cao
 • Met minstens 20 werknemers moeten een formeel opleidingsplan opmaken, vanaf 10 werknemers moeten ze ook in een individueel opleidingsrecht voorzien
 • De minimale bekendmakingstermijn van uurroosters voor deeltijds variabele medewerkers wordt opgetrokken

Ga zelf aan slag of win advies in

Om deze nieuwe wetswijzingen vlot en juridisch correct te implementeren in jouw onderneming bieden we jou vijf DIY pakketten met blanco documenten aan. Uiteraard kan je op de legal experten van Acerta Consult steeds beroep doen voor advies en ondersteuning. Maak hiervoor een afspraak via onze afsprakentool (eerste 15 min gratis).

DIY pakket met de nieuwe verplichte vermeldingen in het arbeidsreglement

De arbeidsdeal en de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voorzien dat het arbeidsreglement enkele nieuwe verplichte vermeldingen dient te bevatten. We bieden hiervoor een bijlage aan het arbeidsreglement. 

Deze bijlage bevat onder meer:

 • Clausule bekendmakingstermijn deeltijds variabele medewerkers
 • Wettelijk verplichte clausules inzake recht op opleiding, beëindigingsmogelijkheden arbeidsovereenkomst enz.
 • Stappenplan wijziging arbeidsreglement (ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging)
 • Een modelclausule om jouw arbeidsreglement te wijzigen omtrent de vrijstelling voor het afleveren van een ziektebriefje

Kostprijs: 45 € excl. BTW

Vraag hier jouw pakket aan

DIY pakket voor een 4 dagen werkweek

Naast de nodige toelichting over bewaartermijnen en andere verplichtingen krijg je:

 • Modelbijlage bij het arbeidsreglement met stappenplan en model-cao voor als je werkt met ADV-dagen  
 • Schriftelijk verzoek werknemer
 • Bijlage aan de arbeidsovereenkomst
 • Een model voor een gemotiveerde weigering

Kostprijs: 195 € excl. BTW

Vraag hier jouw pakket aan

DIY pakket voor een wisselend weekregime

Naast de nodige toelichting over bewaartermijnen en andere verplichtingen krijg je:

 • Bijlage bij het arbeidsreglement
 • Schriftelijk verzoek werknemer
 • Bijlage aan de arbeidsovereenkomst

Kostprijs: 195 € excl. BTW

Vraag hier jouw pakket aan

DIY pakket voor een opleidingsplan

Vanaf 20 medewerkers ben je verplicht om ieder jaar vóór 31 maart een opleidingsplan op te maken binnen je onderneming.Dit plan moet  opleidingen voorzien gericht op personen die behoren tot risicogroepen (o.a. 50-plussers en medewerkers met een handicap).We bieden een modelopleidingsplan aan.

 • Je krijgt een modelopleidingsplan met opmerkingen en suggesties en natuurlijk de wettelijk noodzakelijke vermeldingen: formele en informele opleidingen, manier waarop het bijdraagt aan het individueel opleidingsrecht etc.
 • Je bepaalt zelf het aanbod van de opleidingen

Kostprijs: 105 € excl. BTW

Vraag hier jouw pakket aan

DIY pakket bij deconnectie

Werknemers zijn digitaal steeds meer bereikbaar, waardoor het moeilijk(er) is om het werk los te laten. Wanneer er twintig of meer werknemers tewerkgesteld zijn, geldt er een recht op deconnectie. De praktische modaliteiten, afspraken en sensibiliseringsactie rond deconnectie moeten vastliggen in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau dan wel in het arbeidsreglement.

Wij bieden een model bijlage of CAO aan rond het recht op deconnectie van medewerkers.

Kostprijs: 45 € excl. BTW

Vraag hier jouw pakket aan

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Afbeelding persoon

Nood aan advies en ondersteuning?

Contacteer ons voor individuele begeleiding op maat van je bedrijf. Plan een afspraak in via onze afsprakentool of stuur een mailtje naar legal.consult@acerta.be.