Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Driemaal per jaar vrijstelling van ziektebriefje voor eerste dag ziekte

18 november 2022

Update – De wet die voorziet in een vrijstelling, driemaal per jaar, van het ziektebriefje voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid werd op 18 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We lichten de nieuwe regel hieronder kort toe. Deze wet treedt in werking op 28 november 2022.

Wat zegt het huidige juridische kader?

Een werknemer moet een ziektebriefje bezorgen aan de werkgever als het arbeidsreglement of een cao dit oplegt, of anders als de werkgever het vraagt. Langs die weg kan een werkgever het afgeven van een medisch attest verplichten vanaf de eerste ziektedag. Een werkgever kan daarbij ook bepalen binnen welke termijn de werknemer het attest moet bezorgen.

Wat zal de nieuwe regeling inhouden?

De nieuwe regeling, die in werking treedt op 28 november 2022, voorziet in een vrijstelling voor werknemers die via het arbeidsreglement of een cao verplicht zijn om een ziektebriefje te bezorgen.

Die wettelijke vrijstelling houdt in dat die werknemers driemaal per kalenderjaar geen ziektebriefje moeten bezorgen voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid.  Werknemers kunnen van die vrijstelling gebruik maken zowel voor korte afwezigheden van één dag, maar ook voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer een werknemer van die vrijstelling gebruik maakt, dan moet hij onmiddellijk aan de werkgever meedelen op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.

De werknemer die gebruik maakt van deze vrijstelling moet ook geen ziektebriefje voorleggen op verzoek van de werkgever. 

Enkel de ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het betrokken kalenderjaar kunnen afwijken van deze wettelijke vrijstelling, via een cao of een wijziging van hun arbeidsreglement. Deze ondernemingen kunnen dus wel blijven eisen dat een werknemer steeds vanaf de eerste ziektedag een medisch attest aflevert. Als die ondernemingen geen gebruik maken van die afwijkingsmogelijkheid, dan kunnen hun werknemers driemaal per kalenderjaar gebruik maken van de wettelijk vrijstelling.

Ondernemingen die 50 of meer werknemers tewerkstellen op 1 januari van het betrokken kalenderjaar, kunnen niet afwijken van deze wettelijke vrijstelling. Hun werknemers kunnen zich dus sowieso driemaal per kalenderjaar beroepen op de wettelijke vrijstelling voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Als een cao of het arbeidsreglement in deze ondernemingen toch voorziet in een algemene verplichting om een ziektebriefje in te dienen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, dan zal dit aangepast moeten worden.

Wat verandert er niet?

Een werknemer die ongeschikt is om te werken door ziekte of ongeval, moet zijn werkgever daar in elk geval onmiddellijk van op de hoogte brengen.

De andere controlemogelijkheden voor de werkgever met betrekking tot het recht op het gewaarborgd loon (zoals het sturen van een controlearts) blijven ook onverkort van toepassing.

Bron:

Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates