Acerta voor Zelfstandigen

Stevig verzekerd, een grote geruststelling

Stevig verzekerd, een grote geruststelling

Dit is niet het leukste onderdeel van ondernemen, maar wel onmisbaar. Hoe je je indekt tegen risico’s is even belangrijk als een strak ondernemingsplan. Een auto-ongeluk, brand of andere tegenslag kan immers flink wat roet in je eten strooien. Er bestaat geen standaardpakket verzekeringen voor je zaak. Verstandige keuzes maken zonder jezelf op onnodige kosten te jagen? Wij zijn er voor je.

Vier aandachtspunten

  • Mensen

Met welke risico’s krijgen jij en je partner of gezin te maken door je zaak? En hoe zit het met je medewerkers? Zorg dat iedereen optimaal verzekerd is.

  • Werking

Welke risico’s kunnen van de ene op de andere dag het einde van je zaak betekenen? En wanneer ben jij aansprakelijk voor eventuele schade?

  • Voertuigen voor professioneel gebruik

Welke risico’s brengt je bedrijfswagen met zich mee? En de voertuigen waarmee medewerkers aan de slag gaan: bestelauto’s, heftrucks, tractors ... ?

  • Patrimonium

Welke risico’s zijn er verbonden aan je bedrijfsgebouwen, materiaal, voorraden, werktuigen …

Om te weten welke verzekeringen jij en zaak nodig hebben, kan je ook bij Acerta terecht voor advies, én voor het afsluiten van cruciale polissen: gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallen ...

Gewaarborgd inkomen

Stel: je wordt ziek of raakt betrokken bij een ongeval en je bent langer dan een maand arbeidsongeschikt. Als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast krijg je van je ziekenfonds een dagvergoeding van 55 euro. Een alleenstaande heeft recht op 42 euro per dag, een samenwonende ontvangt 33 euro.

Met dat wettelijke vervangingsinkomen is het moeilijk rondkomen – zeker omdat je kosten blijven doorlopen: leningen, huur van gebouwen of machines, onderhoud en herstellingen, boekhouding, telefoon, internet en verzekeringen.

Dankzij een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse uitkering en terugbetaling van de premie als je niet meer kunt werken door ziekte of ongeval en daardoor je beroepsinkomen verliest. Die uitkering ontvang je boven op de wettelijke uitkering van je ziekenfonds.

Hospitalisatieverzekering

Via de sociale bijdragen bouw je als zelfstandige het recht op terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg op. Op die manier ben je verzekerd voor kleine en grote risico’s. Daarnaast kun je een bijkomende verzekering afsluiten die de kosten van een ziekenhuisopname bij een ziekte, ongeval of bevalling dekt.

Het gaat dan meestal om de kosten voor je verblijf, raadplegingen, geneesmiddelen en prothesen en soms, of onder bepaalde voorwaarden, ook om de terugbetalingen van specifieke tests en behandelingen en om ambulante medische verzorging. Denk je aan kinderen? Sluit dan tijdig een hospitalisatieverzekering af: vóór je zwangerschap.

Verzekeringen voor je werknemers

Als je mensen in dienst hebt, legt de wet je een aantal verplichtingen op. Zo moet je onder andere een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor al je werknemers. En zijn een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering een goede zaak als je jouw personeel een interessant loonpakket wil aanbieden. Voor sommige personeelsverzekeringen kun je binnenkort ook bij Acerta terecht. Alles geregeld op één plek: hoe handig is dat?

Arbeidsongevallenverzekering

Waarom een arbeidsongevallen verzekering verplicht is? Als een werknemer een ongeval krijgt op het werk of onderweg naar of van het werk, dan moeten zijn of haar medische kosten, inkomensverlies en dergelijke worden vergoed. Je sluit deze verzekering dus af om je bedrijf en je werknemers financieel te beschermen.

De arbeidsongevallenverzekering dekt :  

  • de kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval
  • een vergoeding als je werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is
  • een vergoeding als je werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn arbeidsongeval
  • een vergoeding als je werknemer hulp van anderen nodig heeft
  • een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: de begrafeniskosten, een levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e) en een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag

Groepsverzekering

Als bedrijfsleider wil je je medewerkers gemotiveerd houden. Hun brutoloon verhogen? Mogelijk. Alleen levert dat netto niet evenveel op. Met een groepsverzekering bied je een voordelig alternatief. Je bouwt voor je werknemers op een eenvoudige manier een kwalitatief aanvullend pensioen op voor later.

Tijdens hun loopbaan beschikken ze al over extra zekerheid via de aanvullende dekkingen. Je personeel houdt er dubbel zoveel aan over in vergelijking met een loonsverhoging. En jij? Jij waarborgt de toekomst van zowel je werknemers als je onderneming.

Net zoals lonen zijn de premies van de groepsverzekering fiscaal aftrekbaar. Handig: op die premies betaal je als werkgever slechts 8,86 % RSZ-bijdrage. Een verschil van ongeveer 25 % in vergelijking met de RSZ-bijdrage op lonen. Ook voor je medewerkers zijn de groepsverzekeringspremies interessant. Het fiscaal voordelige regime zorgt dat ze er dubbel zoveel aan overhouden dan bij een loonsverhoging.