Verzekeringen voor zelfstandigen

Als zelfstandige moet je zelf zorgen voor je verzekeringen. Welke verzekeringen sluit je best af om je net zo goed in te dekken als een loontrekkende én om jezelf van voldoende pensioen te voorzien? Acerta wijst je de weg. Je kan bij ons terecht voor advies én voor het afsluiten van enkele cruciale en betaalbare verzekeringen voor zelfstandigen. Wij zetten de verschillende verzekeringen die je best afsluit op een rij.

Sociale verzekering zelfstandigen - dubbele afbeelding 1
Sociale verzekering zelfstandigen - dubbele afbeelding 2

1. Verzekering Gewaarborgd inkomen

Stel: je wordt ziek of raakt betrokken bij een ongeval en je bent langer dan een maand arbeidsongeschikt. Als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast krijg je van je ziekenfonds een maandvergoeding van 1.582,36 euro. Een alleenstaande heeft recht op 1.266,46 euro per maand, een samenwonende ontvangt 971,10 euro.

Met een Verzekering Gewaarborgd Inkomen ben je zeker van een inkomen als je niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Met deze verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse som, bovenop je ziekenfondsuitkering. Bovendien heb je recht op terugbetaling van de premie als je niet meer kan werken door ziekte of ongeval en daardoor je beroepsinkomen verliest.

2. Hospitalisatieverzekering

Ook geen overbodige luxe: een betrouwbare hospitalisatieverzekering om je recht op terugbetaling van gezondheidskosten uit te breiden. Denk maar aan de kosten van een ziekenhuisopname bij een ziekte, ongeval of bevalling, terugbetalingen van specifieke tests, behandelingen en ambulante verzorging. 

Via sociale bijdragen bouw je als zelfstandige het recht op terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg op. Op die manier ben je verzekerd voor kleine en grote risico’s. Daarnaast kun je echter een bijkomende hospitalisatieverzekering afsluiten die de kosten van een ziekenhuisopname bij een ziekte, ongeval of bevalling dekt.

Het gaat dan meestal om de kosten voor je verblijf, raadplegingen, geneesmiddelen en prothesen en soms, of onder bepaalde voorwaarden, ook om de terugbetalingen van specifieke testen en behandelingen en om ambulante medische verzorging. Denk je aan kinderen? Sluit dan tijdig een hospitalisatieverzekering af: vóór je zwangerschap.

3. Pensioenverzekeringen

Wanneer je net je eigen zaak bent gestart, klinkt je pensioen misschien nog veraf. Toch kan je hier nooit te vroeg over beginnen nadenken. Je wettelijk pensioen als zelfstandige bedraagt gemiddeld 920 euro, een stuk minder dan het pensioen van werknemers.  Gelukkig kan je als zelfstandige dat kleine pensioen aanvullen met fiscaal voordelige spaarformules

De pensioenverzekering die iedere zelfstandige best afsluit is eenSVAPZ (Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Als zelfstandige zonder vennootschap kan je je SVAPZ verder aanvullen met eenPOZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen). Als bedrijfsleider van een vennootschap kan je je pensioenspaarpot dan weer vergroten via een IPT (Individuele Pensioentoezegging).

4. Overlijdensdekking

Als je je wettelijk pensioen aanvult met een SVAPZ, POZ of IPT, kan je hierin een overlijdensdekking opnemen. Je beschermt dan je naasten indien je vroegtijdig overlijdt. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aangeduid hebt als begunstigde, recht op de opgebouwde reserve.

5. Arbeidsongevallenverzekering

De zaken lopen goed en je bent van plan om binnenkort je eerste werknemer aan te werven. Spannend! Maar wist je dat je als zelfstandige wettelijk verplicht bent om een arbeidsongevallenverzekering te nemen wanneer je iemand aanwerft? Als werkgever moet je verplicht een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor elke persoon waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt, ook al is het maar voor een dag.

Wil je jezelf en je werknemers beschermen, is een ongevallenverzekering dus zonder twijfel aan te raden. Tip: Hoewel een arbeidsongevallenverzekering bepaalde verplichte waarborgen biedt, gaat de arbeidsongevallenverzekering van KBC verder dan de wettelijke vereisten door vier aanvullende waarborgen aan te bieden zonder extra kosten. Dit zorgt ervoor dat werknemers extra gedekt zijn in het geval van een ongeval dat buiten de verplichte waarborgen van een arbeidsongeval valt.

De 4 extra waarborgen gelden voor onderstaande situaties:

  • Thuiswerken: verzekerd bij ongeval tijdens thuiswerken, bijvoorbeeld als je van de trap valt.

  • Evenementen: zolang ze mee georganiseerd zijn door de werkgever.

  • Dienstopdracht: in het buitenland en vanaf 1 overnachting ook in het binnenland.

  • Overlijden: overlijdt je werknemer door een arbeidsongeval? Dan betalen we de vergoeding ook uit aan de wettelijk of feitelijk samenwonende partner.

Met de polis die je via Acerta Verzekeringen kan afsluiten, krijg je meer dan de wettelijke vereisten. Op die manier zijn je werknemers goed beschermd als ze het slachtoffer zouden worden van een arbeidsongeval.

6. Aansprakelijkheidsverzekering zelfstandige

Er bestaan 2 soorten verzekeringen die een zelfstandige beschermen tegen schade aan derden of als gevolg van schadeclaims die door werknemers ingediend worden: de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering beschermt werkgevers tegen financiële verliezen als gevolg van schadeclaims die door werknemers worden ingediend. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor werkgevers dekt de schadeclaims die werknemers tegen hun werkgever kunnen indienen als gevolg van ongevallen op het werk. Dit kan onder andere gaan om lichamelijke letsels, ziekten of psychologische schade. Deze verzekering kan ook nuttig zijn voor werkgevers die aansprakelijk worden gesteld voor schade die hun werknemers aanrichten aan derden.

Acerta, de beste partner voor je aanvullend pensioen

Wij begeleiden je in het maken van de juiste keuze:

  • Wij kennen als enige het juiste inkomen om je steeds opnieuw de meest fiscaal gunstige SVAPZ-bijdrage aan te bieden
  • Wij informeren je persoonlijk en op vaste tijdstippen of je het maximale fiscale voordeel al hebt bereikt.
  • Jaarlijks bezorgen wij jou het vereiste fiscaal attest.

Je kan dus gerust zijn: je loopt nooit je optimale fiscale en sociale voordelen mis.

Vraag je SVAPZ aan
Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 -  RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV