Goed verzekerd, gerust ondernemen

Zelfs het beste ondernemingsplan is niet immuun voor tegenslag. Zorg dus dat je goed ingedekt bent voor risico’s. Verstandige keuzes maken zonder jezelf op onnodige kosten te jagen? Wij zijn er voor je met oplossingen en verzekeringspakketten die met je meegroeien.

Wij zorgen voor jouw bescherming

 

Vanaf het moment dat je klant bent van ons sociaal verzekeringsfonds volgen we je evolutie op de voet. Je tijdens je groei als ondernemer beschermen vinden we dan ook onze verantwoordelijkheid. Verzekeren dat niets verandert als er iets verandert.

We gaan voor slimme en betaalbare oplossingen. Omdat we heel goed beseffen dat wie een jonge onderneming runt niet de grote budgetten heeft om er zware polissen bij te nemen. En dat ook een meer ervaren organisatie vaak nog een flink deel van haar omzet investeert in de eigen zaak.

Twee verstandige pakketten

We bedachten twee aangepaste pakketten die de nodige ademruimte geven om vrij te ondernemen. Ze breiden de basisbescherming uit die je via Acerta sociaal verzekeringsfonds geniet met een paar noodzakelijke verzekeringen. Er zit precies dat in wat je nodig hebt op het moment dat je dat nodig hebt:

We adviseren je wanneer je best overstapt van het startpakket naar het groeipakket, en van het groeipakket naar een meer uitgebreide oplossing op maat.

Gewaarborgd inkomen

Geen pakket nodig maar wél zeker zijn van je inkomen als je niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval? Dankzij een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse som, bovenop je ziekenfondsuitkering, en wordt je premie terugbetaald.

Welke formule past bij jou?

Bij Acerta kies je wat je het beste past. Zijn één van de pakketten je eerder op het lijf geschreven? Of stel jij je verzekeringen liever helemaal op maat samen? Vergelijk hieronder zelf. Of bel ons meteen voor vrijblijvend advies.

  Startpakket Groeipakket Maatpakket
Producten
 • Gewaarborgd inkomen
 • (S)VAPZ
 • Gewaarborgd inkomen
 • (S)VAPZ
 • Gewaarborgd inkomen
 • (S)VAPZ
Gewaarborgd inkomen
 • €500 per maand
 • Na 1 maand
 • Tot 65 jaar
 • Jaarlijks 2% index
 • €1000 per maand
 • Na 1 maand
 • Tot 65 jaar
 • Jaarlijks 2% index
 • Zelf samen te stellen
Overlijdensdekking
 • 25 000 euro
 • 60 000 euro
 • Zelf te bepalen

Goed voor jou en je medewerkers

Je personeel beschermen zoals de wet het voorschrijft, en meer doen voor je medewerkers? Zeker zijn dat je zorgeloos verzorgd kunt worden als je ziek valt of een ongeval hebt? Je medewerkers veiligheid en jezelf een vangnet bieden? Met de Acerta-verzekeringspakketten ben je zeker dat er voor jou en je collega’s niets verandert als er iets verandert.

Hospitalisatieverzekering

Geen overbodige luxe: een betrouwbare hospitalisatieverzekering om je recht op terugbetaling van gezondheidskosten uit te breiden. Onze polis dekt de kosten van een ziekenhuisopname bij een ziekte, ongeval of bevalling: je verblijf, raadplegingen, geneesmiddelen en een aantal terugbetalingen van specifieke tests, behandelingen en ambulante verzorging. Denk je aan kinderen? Sluit dan tijdig een hospitalisatieverzekering af: vóór je zwangerschap.

Verzekeringen voor je medewerkers

Mensen in dienst nemen gaat gepaard met een aantal verplichtingen. Onder andere het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering voor al je werknemers. Als je jouw medewerkers graag een interessant loonpakket aanbiedt, zijn een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering een goede zaak. Voor deze personeelsverzekeringen kun je ook bij Acerta terecht. Alles meteen op één plek geregeld: hoe handig is dat?

 • Arbeidsongevallenverzekering. Deze verzekering is wettelijk verplicht om medische kosten, inkomensverlies en dergelijke te vergoeden als een medewerker een ongeval krijgt op het werk of onderweg naar of van het werk. Zo bescherm je niet alleen je werknemers financieel, maar ook je bedrijf. Acerta brengt dit snel en correct in orde. Je polis dekt de kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval en een vergoeding als je medewerker:
  • tijdelijk arbeidsongeschikt is
  • arbeidsongeschiktheid blijft
  • hulp van anderen nodig heeft
 • Overlijdensdekking. Als de werknemer overlijdt, wordt voor de nabestaanden gezorgd: betaling begrafeniskosten, levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e) en een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag.
   
 • Groepverzekering. Medewerkers gemotiveerd houden? Van een verhoging van het brutoloon blijft netto niet veel over … Een groepsverzekering verdubbelt hun financiële voordeel. Je bouwt voor je werknemers eenvoudig een kwalitatief aanvullend pensioen op. Tijdens hun loopbaan beschikken ze al over extra zekerheid via de aanvullende dekkingen. Net zoals lonen zijn de premies van de groepsverzekering fiscaal aftrekbaar. Als werkgever betaal je er maar 8,86 % RSZ-bijdrage op. Een verschil van ongeveer 25 % met de RSZ-bijdrage op lonen.

Aanvullend pensioen

Na al je inzet voor je eigen zaak, verdien je meer dan een beperkt basispensioen. Wij denken mee na over het perfecte plan en regelen vlot je toegang tot een grotere spaarpot voor later.

 • VAPZ - Met een vrij aanvullend pensioen geniet je een interessant rendement en een hoger fiscaal voordeel dan bij langetermijn- of pensioensparen. Een sociaal VAPZ heeft extra waarborgen voor je in petto.
 • POZ - Heb je als zelfstandige zonder vennootschap nog financiële ruimte? Dan vul je je VAPZ makkelijk verder aan via een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).
 • ITP - Als zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap heb je geen toegang tot het POZ. Je kunt je pensioenbuffer wel versterken met een individuele pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders (IPT). De bijdrage van deze individuele levensverzekering wordt betaald door je vennootschap en is aftrekbaar van je brutowinst.
 • RIZIV - Medische vrijeberoeper? Dan zorg je door je aansluiting bij het RIZIV voor extra pensioen. Je betaalt zelf geen premies, maar laat die betalen door het RIZIV. En je geniet automatisch extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap. 


Je specialist in verzekeringen

Om jou de beste oplossingen te bieden werken we samen met onze partner KBC Verzekeringen. Dat betekent ook dat je een gegarandeerd minimumrendement geniet op jouw gestorte premies, eventueel aangevuld met een variabele winstdeelname. En ook bij Acerta kun je rekenen op ons team van experten in verzekeren én ondernemen.