Verzekeringen voor zelfstandigen

Als zelfstandige moet je zelf zorgen voor je verzekeringen. Welke verzekeringen sluit je best af om je net zo goed in te dekken als een loontrekkende én om jezelf van voldoende pensioen te voorzien? Acerta wijst je de weg. Je kan bij ons terecht voor advies én voor het afsluiten van enkele cruciale en betaalbare verzekeringen voor zelfstandigen. Wij zetten de verschillende verzekeringen die je best afsluit op een rij.

Verzekeringen - dubbele afbeelding 1
Verzekeringen - dubbele afbeelding 2

1. Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Met een Verzekering Gewaarborgd Inkomen ben je zeker van een inkomen als je niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Met deze verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse som, bovenop je ziekenfondsuitkering.

2. Hospitalisatieverzekering


Ook geen overbodige luxe: een betrouwbare Hospitalisatieverzekering om je recht op terugbetaling van gezondheidskosten uit te breiden. Denk maar aan de kosten van een ziekenhuisopname bij een ziekte, ongeval of bevalling, terugbetalingen van specifieke tests, behandelingen en ambulante verzorging.

3. Pensioenverzekeringen

Na al je inzet voor je eigen zaak, verdien je meer dan een enkel een beperkt wettelijk pensioen. Gelukkig kan je als zelfstandige dat kleine pensioen aanvullen met fiscaal voordelige spaarformules. De pensioenverzekering die iedere zelfstandige best afsluit is een SVAPZ (Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Als zelfstandige zonder vennootschap kan je je SVAPZ verder aanvullen met een POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen). Als bedrijfsleider van een vennootschap kan je je pensioenspaarpot dan weer vergroten via een IPT (Individuele Pensioentoezegging)

4. Overlijdensdekking

Als je je wettelijk pensioen aanvult met een SVAPZPOZ of IPT, kan je hierin een overlijdensdekking opnemen. Je beschermt dan je naasten indien je vroegtijdig zou overlijden. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de opgebouwde reserve.

5. Arbeidsongevallenverzekering

De zaken lopen goed en je bent van plan om binnenkort je eerste werknemer aan te werven. Spannend! Maar wist je dat je als zelfstandige wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen wanneer je iemand aanwerft? Op die manier zijn je werknemers goed beschermd als ze het slachtoffer zouden worden van een arbeidsongeval. Met de polis die je via Acerta Verzekeringen kan afsluiten, krijg je bovendien meer dan de wettelijke vereisten.

Acerta, de beste partner voor je aanvullend pensioen

Wij begeleiden je in het maken van de juiste keuze:

  • Wij kennen als enige het juiste inkomen om je steeds opnieuw de meest fiscaal gunstige SVAPZ-bijdrage aan te bieden
  • Wij informeren je persoonlijk en op vaste tijdstippen of je het maximale fiscale voordeel al hebt bereikt.
  • Jaarlijks bezorgen wij jou het vereiste fiscaal attest.

Je kan dus gerust zijn: je loopt nooit je optimale fiscale en sociale voordelen mis.

Vraag je SVAPZ aan
Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 -  RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV