Dringende aansluiting Arbeidsongevallenverzekering

Om je snel en accuraat verder te helpen met een verzekering op jouw maat, vragen we je onderstaande gegevens in te vullen. Wees bereikbaar voor een snelle afhandeling van je aansluiting. 

Let op: alle aanvragen worden tijdens de kantooruren verwerkt. Dien je je aanvraag in na 16u op vrijdag of de dag voorafgaand een feestdag, dan ontvang je je polis de eerstvolgende werkdag. 

Aanbevolen: bescherm je werknemers die een hoger loon hebben

De vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet zijn gebaseerd op het wettelijke loonplafond. Voor arbeidsongevallen is dat 45.711,80 euro in 2021. Verdienen je werknemers nu (of later) meer? Dan wordt dat bedrag meeverzekerd met de aanvullende waarborg 'Excedentaire lonen'. Je betaalt pas voor deze waarborg zodra het wettelijk loonplafond overschreden wordt.

Aanvullende verzekering bij medische kosten en begrafenis

De aanvullende verzekering bij 'Medische kosten en begrafenis' dekt medische kosten die de arbeidsongevallenwet niet terugbetaalt, tot 5.000 euro alsook extra begrafeniskosten tot 5.000 euro

Aanbevolen: recupereer de loonkost na een arbeidsongeval

Wordt je werknemer het slachtoffer van een arbeidsongeval? Dan ben je als werkgever verplicht om het loon uit te betalen tijdens de eerste maand van werkonbekwaamheid. De arbeidsongevallenverzekering betaalt dat namelijk niet helemaal terug. Met de extra verzekering 'Recuperatie loonkost na een arbeidsongeval' krijg je ook een vergoeding voor het gedeelte van het gewaarborgde loon dat je zelf moet betalen, inclusief de werkgeversbijdragen.

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.