Aanvraag Hospitalisatieverzekering

Omdat je sociale bijdragen betaalt, heb je recht op terugbetaling van gezondheidskosten door je ziekenfonds. Toch is het geen overbodige luxe om daarnaast ook een betrouwbare Hospitalisatieverzekering te nemen, waarmee je je recht op terugbetaling kan uitbreiden. 

Vul je gegevens in

* Natuurlijke personen die een prominente publieke functie bekleden of bekleed hebben de laatste 12 maanden. Het gaat om de hoogste functies op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Meer info over wat bedoeld wordt met "politiek prominent persoon".

Extra gegevens

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.