Deel deze pagina

Sociale bijdragen

Je sociale bijdragen als bedrijfsleider

Alles over je sociale bijdragen

Als bedrijfsleider ben je zelfstandige en heb je, net als een loontrekkende, een sociaal statuut. Bij dat statuut horen rechten en plichten. Zo heb je recht op een pensioen, kinderbijslag en een ziekteverzekering.

Je betaalt ook verplicht sociale bijdragen. Die bijdragen zorgen voor je sociale bescherming. Als zelfstandige bedrijfsleider ben je zelf verantwoordelijk voor je sociale bijdragen en verzekeringen. Je moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta, en per kwartaal een sociale bijdrage betalen. Die bijdrage is een vast percentage van je netto belastbaar jaarinkomen namelijk 20,5% per jaar. Je sociale bijdrage hangt dus af van je inkomen: hoe hoger, hoe meer sociale bijdragen je betaalt en omgekeerd.

Wanneer betaal je je sociale bijdragen?

Jouw driemaandelijkse sociale bijdrage moet op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van Acerta Sociaal Verzekeringsfonds staan. Daarom betaal je best enkele dagen voordien, bijvoorbeeld de 25ste. Staat de bijdrage niet tijdig op onze rekening, dan zijn we verplicht een wettelijke verhoging van 3% aan te rekenen. Altijd op tijd je bijdragen betalen is dus de boodschap!

Zelf betalen of ten laste van de vennootschap?

Sociale bijdragen laten betalen door de vennootschap blijkt in bepaalde situaties zeker een interessante optie te zijn. U betaalt de bijdragen met de middelen van de vennootschap en hoeft dus niet uw privévermogen aan te spreken. Hierdoor heeft u een beter zicht op uw nettoloon per maand. Daartegenover staat dat u wel een hoger bedrag aan sociale bijdragen verschuldigd zal zijn. Een afstemming met uw accountant om de meest geschikte optie te kiezen, gegeven uw situatie, is hierbij cruciaal.

De eindafrekening van je sociale bijdragen

De sociale bijdragen die je elk kwartaal betaalt, zijn voorlopige bijdragen. Na twee jaar krijgt je sociaal verzekeringsfonds je definitieve beroepsinkomsten van de fiscus. Op basis daarvan volgt een eindafrekening met je definitieve bijdragen.

Heb je meer verdiend, dan betaal je meer bijdragen. Teveel betaalde bijdragen worden terugbetaald.

Ons gespecialiseerd team ontfermt zich zowel over je loonberekening als over je sociaal statuut als zelfstandige. Op die manier kunnen we beide perfect op elkaar afstemmen. De sociale bijdragen die je betaalt, worden na ongeveer twee jaar herberekend op je werkelijke inkomen. Acerta berekent nu al de juiste sociale bijdragen in verhouding tot je loon, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Acerta helpt je bij simulaties en berekeningen

Maak je loondossier aan via MyAcerta en krijg een integraal beeld van je loon en sociale bijdragen. Wijzig het bedrag van je sociale bijdragen en ontvang een voorstel tot optimalisatie in functie van je loonaanpassingen. 

Ontdek onze tools