Aanvraagformulier tijdelijke maatregel overbruggingsrecht – overstromingen

Oktober 2021

Doe hier je aanvraag.

Let op: Dit formulier kan enkel online ingevuld worden

Contactadres in België (indien verschillend van het adres in het Rijksregister of het BISregister)

Indien mogelijk voegt u hiervan een bewijs bij uw aanvraag, bijvoorbeeld een uittreksel van Mypension.be

Opgelet: in geval van cumul van een vervangingsinkomen met de financiële uitkering overbruggingsrecht wordt het bedrag het vervangingsinkomen afgetrokken van het overbruggingsrecht. U ontvangt enkel het saldo

Ik ben het slachtoffer van de overstromingen die midden juli 2021 plaatsvonden, en omwille van die reden heb ik, tijdens de kalendermaand september 2021, een omzetdaling van minstens 65% geleden, in vergelijking met diezelfde kalendermaand van 2019.

U moet een vergelijking maken tussen de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor u uw aanvraag indient en diezelfde kalendermaand in 2019. Indien u bijvoorbeeld uw aanvraag indient voor de maand oktober 2021, moet u de cijfers van september 2021 vergelijken met de cijfers van september 2019. Het verschil tussen beide cijfers moet 65% bedragen.


Indien u in de desbetreffende kalendermaand van 2019 nog niet actief was, moet u aantonen dat u een omzetdaling hebt geleden van minstens 65 % in vergelijking met de eerstvolgende volledige kalendermaand waarin u wel actief was. Indien een aanvraag wenst in te dienen voor oktober 2021 en u bijvoorbeeld slechts vanaf 15 november 2019 actief was, dan dient u een vergelijking te maken tussen de cijfers van september 2021 en december 2019.

Sleep of klik om bestanden toe te voegen

Deze verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle. U dient bijgevolg te allen tijde over objectieve elementen te beschikken die deze omzetdaling duidelijk aantonen (bijvoorbeeld: BTW-aangifte, raming, …).

Je ontvangt onmiddellijk na het verzenden een bevestigingsmail van je aanvraag.

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.