Steunmaatregelen voor zelfstandigen in 2022

Overbruggingsrecht 2022

Ook in 2022 kan je het overbruggingsrecht aanvragen. We maakten alvast een overzicht voor je per maand:

 • Januari 2022: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.
 • Februari 2022: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.
 • Maart 2022: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.
 • April 2022: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.
 • Mei 2022: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.

Vermindering sociale bijdragen

Als je inkomen van dit jaar onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen van dit jaar ligt, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Hiervoor moet je twee dingen aantonen:

 • je inkomen is gedaald door de coronacrisis, bv. door een gedwongen sluiting;
 • je geschat inkomen voor 2022

Tot en met 2021 gebeurde de vermindering op basis van wettelijk vastgelegde drempels, die afhangen van de bijdragecategorie waartoe je behoort. Vanaf 2022 worden deze drempels afgeschaft en kan je je bijdragen laten berekenen op je geraamd inkomen.

Hoe kan je deze vermindering regelen?

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, zal je het verschil moeten bijbetalen. Bovendien worden er in dat geval ook verhogingen aangerekend. Je kan dit vermijden door voor het einde van dit jaar nog extra bijdragen bij te storten.

Vrijstelling sociale bijdragen

Ben je actief in een gedwongen gesloten sector of heb je een omzetverlies van minstens 40% ingevolge de coronacrisis? Dan kan je een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van je sociale bijdragen indienen. Behoor je niet tot één van deze groepen? Dan kan je een aanvraag vrijstelling indienen via de gewone procedure.

De volgende zelfstandigen kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen (ook wanneer je primostarter bent):

 • zelfstandigen in hoofdberoep
 • zelfstandigen met artikel 37, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • student-zelfstandigen, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • meewerkende echtgenoten maxi-statuut
 • gepensioneerde zelfstandigen

Als starter moet je minstens 4 kwartalen aangesloten zijn vooraleer je een aanvraag vrijstelling kan indienen.

De aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd voor de volgende bijdragen : 

 • de voorlopige sociale bijdragen van 2022/1
 • de eindafrekening van 2018, 2019 en/of 2020 die vervalt op 31 maart 2022

Aanvraag vrijstelling voor een gedwongen gesloten sector

Dit betreft de sectoren die nog steeds gedwongen gesloten zijn ingevolge beslissingen van federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Aanvraag vrijstelling bij omzetdaling

Er moet een omzetdaling van minstens 40% zijn tussen 2021/4 en 2019/4. Deze omzetdaling moet het gevolg zijn van de coronacrisis. Hierover moet je de nodige bewijsstukken voegen bij je aanvraag.

Was je nog niet actief in 2019/4? Dan kan je geen vereenvoudigde aanvraag vrijstelling indienen. Je kan in dat geval wel een klassieke aanvraag indienen.

Aanvraag en rechten

De aanvraagtermijn voor de vrijstelling is één jaar. Dat betekent dat je voor 2022/1 vrijstelling kan aanvragen tot en met 31 maart 2023.

Voor de vrijgestelde kwartalen, blijf je in orde met je kinderbijslag en ziekteverzekering. Maar je verliest wel je pensioenrechten. Om je pensioenrechten toch te behouden, heb je wel de mogelijkheid om de vrijgestelde kwartalen nog te betalen binnen een termijn van 5 jaar.

Hoe vraag je deze vrijstelling aan? 

De snelste en eenvoudigste manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ. Je kan dit doen door op onderstaande knop te klikken:

Kan je voldoende omzetdaling bewijzen? Dan moet je enkel dit luik invullen op het aanvraagformulier. Let wel op : als je onvoldoende bewijsstukken aanbrengt, kan je aanvraag geweigerd worden. Je kan dan geen klassieke aanvraag meer doen voor dezelfde kwartalen.

Tip : je kan dit vermijden door alle vakken van het aanvraagformulier in te vullen en zoveel mogelijk bewijsstukken in te dienen over je financiële moeilijkheden. Deze hoeven bovendien niet enkel coronagerelateerd te zijn.

Lukt het niet om je aanvraag in te dienen via de portaalsite van het RSVZ, dan kan je nog kiezen voor een papieren aanvraag.

 • Zelfstandigen uit een gedwongen gesloten sector of met een omzetdaling van minstens 40% gebruiken dit aanvraagformulier

Let op : als je onvoldoende bewijsstukken aanbrengt, kan je aanvraag geweigerd worden. Je kan dan geen klassieke aanvraag meer doen voor dezelfde kwartalen. Twijfel je? Ga dan voor de klassieke aanvraag.

Tip: Ga je voor de papieren versie? Teken het document dan zelf: het RSVZ aanvaardt immers geen aanvragen die door accountants ondertekend zijn. Verstuur het via aangetekende zending of lever het af in je Acerta-kantoor. Hou er rekening mee dat het beslissen van de vrijstelling via de papieren versie langer duurt.

Regionale economische steunmaatregelen

Vlaanderen

Vlaams beschermingsmechanisme 12

Je komt in aanmerking voor deze maatregel wanneer je:

 • minstens sedert 1 januari 2022 in Vlaanderen actief was in één van deze sectoren;
 • omwille van de coronamaatregelen en de daarbij horende exploitatiebeperkingen tijdens de subsidieperiode een omzetdaling had van minstens 60% (meer informatie hier)
 • en in het volledige eerste kwartaal van 2022 een omzetdaling had van 30% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Hiervoor wordt naar je Btw-aangifte gekeken;
 • was je verplicht gesloten of had je verplicht gesloten activiteiten, dan kan je steun aanvragen enkel voor de verplichte sluitingsdagen zonder een omzetdaling te moeten aantonen. Hier vind je een overzicht met de mogelijkheden.

Het gaat in principe om 10% van de omzet van je onderneming in het eerste kwartaal van 2019. Houd echter rekening met de volgende maximumbedragen:

 • 33.750 euro voor ondernemingen tot 9 werknemers,
 • 67.500 euro voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers,
 • 180.000 euro voor ondernemingen met 50 of meer werknemers.

Het aantal werknemers is gebaseerd op de personeelsklasse waartoe een onderneming behoort volgens de laatst beschikbare RSZ-personeelsklasse in de VKBO (aantal koppen op de laatste dag van het tweede kwartaal 2021).

Je kan deze steun nog tot en met 26 mei 2022 (om 20u) aanvragen via de website van Vlaio. Lees daar ook nog meer informatie.

Globalisatiemechanisme

Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

Je kan deze steun binnenkort aanvragen via de website van Vlaio. Deze maatregel is echter nog niet in werking. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Wallonië

Indemnité 26

Deze maatregel is bedoeld voor zelfstandigen, micro-ondernemingen of KMO’s die ook in het eerste kwartaal van 2022 nog steeds gehinderd werden door de coronamaatregelen. Lees hier over welke activiteiten het gaat.

Indien je niet verplicht moest sluiten, moet je een omzetdaling van minstens 50% aantonen in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Hiervoor moet je verplicht een bedrijfsrevisor of boekhouder inschakelen.

De hoogte van het bedrag dat je kan krijgen, hangt af van het aantal voltijds equivalente werknemers.

Het gaat om de volgende bedragen:

A. De ondernemingen met een verplichte sluiting (op basis van NACE-code):

FORFAIT (VTE) 0 > 0 - < 10 10 à < 50 50 à < 250
BEDRAG (in euro) 2.400 3.600 5.400 7.200

B. Zwaar getroffen ondernemingen

Hier bedraagt de premie 15% van je omzet (geïndexeerd) in het eerste kwartaal van 2019. Houd echter ook rekening met de volgende absolute maximumbedragen:

FORFAIT (VTE) 0 > 0 - < 10 10 à < 50 50 à < 250
BEDRAG (in euro) 8.000 12.000 18.000 24.000

Je kan deze premie nog tot en met 31 mei om middernacht aanvragen via het online platform.

Meer informatie vind je ook hier.

Meer informatie voor Wallonië vind je op de website van Wallonië en bij Wallonie Emploi Formation

 

Brussel

Meer informatie vind je op de website van Brussel en bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.