Primaire inhoud van de pagina

Starten als vrijberoeper

Starten met een vrij beroep

Na jaren studeren en stage lopen is het zo ver: je bent klaar voor je eerste job als arts, tandarts, advocaat, apotheker, ergotherapeut, kinesists, logopedist, notaris … Met andere woorden: jij zal starten in een vrij of intellectueel beroep.

Waar je precies aan moet voldoen en welke zaken je allemaal in orde moet brengen, verschillen van beroep tot beroep. Wij zetten de belangrijkste algemene zaken op een rij en helpen je graag bij de opstart van jouw carrière.
Jouw stappenplan

De eerste drie stappen

Je administratieve verplichtingen

Je administratieve verplichtingen als vrij beroeper

Check, check, check voor je eerste drie to do’s? Dan is het tijd voor administratie. Ook dit kan je allemaal eenvoudig online regelen via het platform ikwilstarten.be van Acerta: 

 1. De inschrijving in het KBO-register van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  Het KBO-register is een beveiligd register dat de gegevens en informatie over Belgische ondernemingen bundelt. Na je inschrijving krijg je jouw ondernemingsnummer: een uniek nummer waarmee overheidsinstanties, leveranciers en klanten/patiënten jouw onderneming kunnen identificeren.
 2. Een btw-nummer: nodig of niet?
  De meeste vrij beroepen zijn niet btw-plichtig. Toch dubbelcheck je dit best bij je boekhouder, want in sommige gevallen ben je toch (gemengd) btw-plichtig. Let op: hoewel je btw-nummer identiek is aan je ondernemingsnummer moet je dit apart activeren. Bovendien activeren we voor jou gratis je btw-nummer (t.w.v. 78,65 euro).
 3. De aansluiting bij een erkend sociaal verzekeringsfonds
  Op basis van je statuut en inkomen berekent een sociaal verzekeringsfonds hoeveel sociale bijdragen je ieder kwartaal moet betalen. Wanneer je je bijdrage steeds op tijd betaalt, zijn je sociale zekerheid zoals ziekteverzekering, pensioenopbouw en rechten op kinderbijslag gegarandeerd. Voor deze berekening betaal je een administratieve kost en bij Acerta ligt die het laagst. 
 4. Breng je ziekenfonds op de hoogte
  Wanneer je zelfstandige wordt, verander je van statuut. En moet je je ziekenfonds hiervan op de hoogte stellen. Dit gebeurt automatisch na je inschrijving bij het ondernemingsloket. Wanneer je start in bijberoep is dat niet nodig: dan wordt je sociaal statuut geregeld via je werkgever.

Vergeet je appeltje voor de dorst niet

Vergeet je appeltje voor de dorst niet

Aan het begin van je carrière al denken aan je pensioen? Absoluut! Met een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ of SVAPZ) spaar je voor later én win je vandaag dankzij de fiscale voordelen. Moet je je voor je vrij beroep aansluiten bij het RIZIV? Dan kan je via het Life Pension Plan - RIZIV van Acerta je RIZIV-toelage gebruiken om je aanvullend pensioen te financieren. 

Nog een slimme zet: de verzekering gewaarborgd inkomen. Dit is een extra maandelijkse uitkering die je bovenop je uitbetaling van het ziekenfonds krijgt als je lange tijd werkonbekwaam bent. Niet nodig? Toch wel. Want je doorlopende kosten liggen vaak hoger dan het bedrag dat je krijgt van het ziekenfonds. 

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijke stap sluit je een verzekering beroepsaansprakelijkheid met burgelijke aansprakelijkheid af. Deze verzekering dekt de kosten voor fouten die eigen aan je beroep zijn en dekt de schade die je aan derden zou kunnen veroorzaken tijdens het uitoefenen van je beroep.