Welk overbruggingsrecht kan je aanvragen voor juli 2021?

Hieronder vind je een overzicht van de types overbruggingsrecht, die je kan vragen voor juli 2021.

1. Gedwongen onderbreking

Het dubbele crisis-overbruggingsrecht geldt voor :

  • zelfstandigen die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen.
  • zelfstandigen, die afhankelijk zijn van een sector, die gedwongen moet sluiten en hun activiteiten volledig stopzetten.  Afhankelijke zelfstandigen, die hun activiteiten niet volledig stopzetten, kunnen een beroep doen op de pijler “aanzienlijk inkomensverlies”.

Let op: Voor de maand juli hebben enkel discotheken, nachtclubs, reisbureaus die enkel reizen buiten de EU organiseren en activiteiten die daarvan afhankelijk zijn, nog recht op deze uitkering. Zelfstandigen uit de evenementensector kunnen de dubbele uitkering krijgen als het evenement geannuleerd werd. Indien je een andere activiteit uitoefent, kan je mogelijk nog gebruik maken van overbruggingsrecht wegens omzetdaling.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van augustus.

2. Geen gedwongen onderbreking, maar aanzienlijk inkomensverlies

Zelfstandigen, die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een aanzienlijk inkomensverlies, zonder dat zij verplicht zijn hun zaak te sluiten, kunnen voor juli 2021 het crisis-overbruggingsrecht vragen.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van augustus.

3. Quarantaine

Zelfstandigen, die gedwongen worden om hun activiteit volledig te onderbreken omdat ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn, kunnen voor juli 2021 het crisis-overbrugginsrecht aanvragen. 

Meer informatie over de maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van augustus.

4. Kinderopvang

Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen voor juli 2021 het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.

Meer informatie over de maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van augustus.

Je bent verplicht een attest bij te voegen dat de periode van de maatregel uitdrukkelijk vermeldt.

Dit attest kan afgeleverd worden door:

  • het kinderdagverblijf of de school waaruit de quarantaine, sluiting of verplicht afstandsonderwijs blijkt
  • het centrum voor de opvang van personen met een handicap waaruit de tijdelijke sluiting blijkt
  • de intra- of extramurale dienst, georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, waaruit de tijdelijke stopzetting van de dienstverlening of behandeling blijkt.

Je kan hier een voorbeelddocument hier downloaden, dat je kan laten invullen door een van de vermelde instanties.

5. Klassiek overbruggingsrecht

Kom je voor geen enkele van de crisismaatregelen in aanmerking, maar heb je je activiteit toch moeten stopzetten of onderbreken ten gevolge van de corona-crisis of van de overstromingen , dan kom je misschien in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht, pijler “gedwongen stopzetting”.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier.

Je kan deze uitkering aanvragen vanaf een onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze dagen moeten opeenvolgend zijn, maar ze moeten niet in dezelfde kalendermaand gelegen zijn.