Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Overbruggingsrecht

11 maart 2022
Leestijd: Later lezen?

Moet jij noodgedwongen je zelfstandige activiteit stopzetten of onderbreken? Dan heb je in bepaalde gevallen recht op een overbruggingsrecht. Die uitkering vraag je aan bij je sociaal verzekeringsfonds.

Ook wanneer je getroffen bent door de extreme weersomstandigheden van juli, augustus of september kan je het overbruggingsrecht aanvragen.

Faillissement en financiële nood

Moet je omwille van moeilijkheden stoppen met je ondernemingsactiviteiten? Dan heb je recht op een overbruggingsuitkering, op voorwaarde dat je stopzetting of gedwongen onderbreking het gevolg is van:

 • Economische moeilijkheden: Je ontvangt een leefloon? Je kreeg een vrijstelling van bijdragen in het jaar voorafgaand aan de stopzetting? Of je inkomen in het jaar van stopzetting en het voorafgaande jaar overschrijdt de minimumdrempel niet? Al deze gevallen worden gerekend onder economische of financiële moeilijkheden.
 • Faillissement.
 • Stopzetting van je zaak binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling.
 • Gedwongen stopzetting: Bij gedwongen stopzetting of onderbreking van je activiteiten door een natuurramp, brand, allergie, beschadiging van professionele uitrustig of gebouwen waardoor deze niet meer bruikbaar zijn of een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die economische impact heeft.

Bijvoorbeeld : de coronacrisis of de energiecrisis. Dit is een gebeurtenis met een economische impact.

Voorwaarden overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is geen traditionele verzekering, maar een sociaal recht voor zelfstandigen. Je hebt er recht op via je sociaal verzekeringsfonds. Dit zijn de voorwaarden:

 • De aanvraag moet ingediend zijn binnen een termijn van twee kwartalen na het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
   
 • Je moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep in het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking en in de drie kwartalen voordien.
   
 • Je moet minstens vier kwartalen tijdens een referteperiode van zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal volgend op dat van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking effectief betaald hebben.
   
 • Je mag als gevolg van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking geen rechten meer hebben in de sociale zekerheid, je oefent geen beroepsactiviteit (loontrekkende, zelfstandig ...) meer uit vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
   
 • Je ontvangt geen vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering ...) vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
   
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
   
 • Je mag  niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.
   
 • Je bezorgde de nodige bewijsstukken aan je sociaal verzekeringsfonds.
   
 • Je voldoet aan de specifieke voorwaarden die gelden afhankelijk van de vorm van overbruggingsrecht waarvan je geniet. Deze voorwaarden moeten gedurende de ganse toegekende uitkeringsperiode vervuld zijn om het overbruggingsrecht te behouden. Je bent daarom wettelijk verplicht om elke wijziging in je beroeps- of gezinssituatie die het recht op deze uitkering beïnvloeden onmiddellijk mee te delen.

Extra vereisten vennootschap

Heb jij een vennootschap en zet jij je activiteiten stop wegens lage inkomsten? Dan gelden er nog twee bijkomende voorwaarden om overbruggingsrecht te genieten:

 • Je vennootschap moet een procedure tot ontbinding en vereffening hebben opgestart.
 • Je vermogensvoordelen naar aanleiding van de ontbinding en vereffening mogen niet hoger zijn dan 29 316,88 euro. Let op: dit bedrag wijzigt ieder jaar, want is onderhevig aan de minimumdrempel van het hoofdberoep (het is namelijk het dubbele daarvan).

Bedrag overbruggingsuitkering

Het bedrag van je uitkering hangt af van de reden van de onderbreking en van het feit of je al dan niet personen ten laste hebt op je ziekenboekje. De mutualiteit moet op het aanvraagformulier invullen of er gezinslast is of niet.

Gedwongen stopzetting

Onderbreking Met minstens één persoon ten laste Zonder persoon ten laste
28 dagen of meer 1 891,36 euro 1 513,57 euro
21 - 27 dagen 1 418,52 euro 1 135,18 euro
14 - 20 dagen 945,68 euro 756,79euro
7 – 13 dagen 472,84 euro 378,39 euro
< 7 dagen 0 euro 0 euro

Faillissement, collectieve schuldenregeling, economische moeilijkheden

 • zonder persoon ten laste: 1 513,57 euro
 • met minstens één persoon ten laste: 1 891,36 euro

Duur overbruggingsuitkering

De looptijd van je overbruggingsrecht is standaard maximaal twaalf maanden per gebeurtenis.
Je kan verschillende keren in je loopbaan als zelfstandige een beroep doen op het overbruggingsrecht, maar in totaal kan je slechts voor 12 maanden een uitkering krijgen. Deze maximumtermijn wordt opgetrokken tot maximaal 24 maanden, als je gedurende minstens 60 kwartalen (15 jaar) pensioenrechten als zelfstandige hebt opgebouwd. Opgelet: de beperking van 12 maanden per gebeurtenis blijft altijd gelden. 

Bijzondere regeling voor economische moeilijkheden

Als je het overbruggingsrecht aanvraagt voor economische moeilijkheden, dan heb je niet altijd recht op een uitkering van maximum 12 maanden. Het aantal maanden uitkering hangt in dit geval af van de lengte van je loopbaan.

Aantal kwartalen opgebouwde pensioenrechten Aantal maanden uitkering
0 tot 7 0
8 tot 19 3
20 tot 59 6
60 of meer 12

 

Behoud sociale rechten

Tijdens de periode van de stopzetting krijg je niet enkel een uitkering, maar blijf je ook in orde met je ziekteverzekering gedurende maximum 4 kwartalen. Je krijgt dit voordeel enkel voor een onderbreking van een volledige kalendermaand.

Tijdelijke versoepeling voorwaarden

Voor gebeurtenissen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021 werden een aantal voorwaarden versoepeld.

 • De cumul met een vervangingsinkomen wordt tijdelijk mogelijk, maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht.
 • Het behoud van de sociale rechten wordt tijdelijk uitgebreid tot het pensioenrecht vanaf het vierde kwartaal van 2020.
 • Voor een starter volstaat het dat er 2 kwartalen bijdragen betaald zijn in plaats van 4. Een starter is iemand die maximum 12 kwartalen onderworpen is.
 • Je moet slechts 2 kwartalen onderworpen zijn in hoofdberoep in plaats van 4.
 • Wanneer de tijdelijke onderbreking gevolgd wordt door een definitieve stopzetting, dan wordt het klassiek overbruggingsrecht toegekend vanaf de definitieve stopzetting. De uitkeringen voor de tijdelijke onderbreking worden hier niet van afgetrokken.

Voor feiten, die zich hebben voorgedaan tussen 1 april 2020 en 31 december 2020, wordt de aanvraagtermijn tijdelijk verlengd van 2 naar 4 kwartalen.

  Aanvraag

  Kom je in aanmerking voor overbruggingsrecht? Download dan het aanvraagformulier, vul het in, onderteken het en stuur het aangetekend naar je regionale Acerta-kantoor - vóór het einde van het tweede kwartaal van de stopzetting. Contacteer je regionale Acerta-kantoor voor persoonlijk advies.

  Op zoek naar meer antwoorden?

  Op zoek naar meer antwoorden?

  Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

  Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp