Overbruggingsuitkering

Leestijd: Later lezen?

Moet jij noodgedwongen je zelfstandige activiteit stopzetten of onderbreken? Dan heb je in bepaalde gevallen recht op een overbruggingsuitkering. Die vraag je aan bij je sociaal verzekeringsfonds.

Faillissement en financiële nood

Moet je omwille van moeilijkheden stoppen met je ondernemingsactiviteiten? Dan heb je recht op een overbruggingsuitkering, op voorwaarde dat je stopzetting of gedwongen onderbreking het gevolg is van:

 • Economische moeilijkheden: Je ontvangt een leefloon? Je kreeg een vrijstelling van bijdragen in het jaar voorafgaand aan de stopzetting? Of je inkomen in het jaar van stopzetting en het voorafgaande jaar overschrijdt de minimumdrempel niet? Al deze gevallen worden gerekend onder economische of financiële moeilijkheden.
 • Faillissement.
 • Stopzetting van je zaak binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling.
 • Gedwongen stopzetting: Bij gedwongen stopzetting of onderbreking van je activiteiten door een natuurramp, brand, allergie, beschadiging van professionele uitrustig of gebouwen waardoor deze niet meer bruikbaar zijn of een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die economische impact heeft.

Voorwaarden overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is geen traditionele verzekering, maar een sociaal recht voor zelfstandigen. Je hebt er recht op via je sociaal verzekeringsfonds. Dit zijn de voorwaarden:

 • De aanvraag moet ingediend zijn binnen een termijn van twee kwartalen na het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
   
 • Je moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep in het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking en in de drie kwartalen voordien.
   
 • Je moet minstens vier kwartalen tijdens een referteperiode van zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal volgend op dat van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking effectief betaald hebben.
   
 • Je mag als gevolg van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking geen rechten meer hebben in de sociale zekerheid, je oefent geen beroepsactiviteit (loontrekkende, zelfstandig ...) meer uit vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
   
 • Je ontvangt geen vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering ...) vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
   
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
   
 • Je mag  niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.
   
 • Je bezorgde de nodige bewijsstukken aan je sociaal verzekeringsfonds.
   
 • Je voldoet aan de specifieke voorwaarden die gelden afhankelijk van de vorm van overbruggingsrecht waarvan je geniet. Deze voorwaarden moeten gedurende de ganse toegekende uitkeringsperiode vervuld zijn om het overbruggingsrecht te behouden. Je bent daarom wettelijk verplicht om elke wijziging in je beroeps- of gezinssituatie die het recht op deze uitkering beïnvloeden onmiddellijk mee te delen.

Extra vereisten vennootschap

Heb jij een vennootschap en zet jij je activiteiten stop wegens lage inkomsten? Dan gelden er nog twee bijkomende voorwaarden om overbruggingsrecht te genieten:

 • Je vennootschap moet een procedure tot ontbinding en vereffening hebben opgestart.
 • Je vermogensvoordelen naar aanleiding van de ontbinding en vereffening mogen niet hoger zijn dan 27 694,78 euro. Let op: dit bedrag wijzigt ieder jaar, want is onderhevig aan de minimumdrempel van het hoofdberoep (het is namelijk het dubbele daarvan).

Bedrag overbruggingsuitkering

Na de stopzetting ontvang je een maandelijks bedrag. Ook je sociale bescherming loopt kosteloos door (behalve je pensioenrechten). Het bedrag van je uitkering hangt af van het feit of je al dan niet personen ten laste hebt bij de mutualiteit:

 • zonder persoon ten laste: 1.266,37 euro
 • met minstens één persoon ten laste: 1.582,46 euro

Duur overbruggingsuitkering

De looptijd van je overbruggingsrecht omwille van economische mogelijkheden hangt af van het aantal bewezen kwartalen dat je zelfstandige was en je dus rechten opbouwde. In andere gevallen is het standaard twaalf maanden per gebeurtenis die aanleiding geeft tot het overbruggingsrecht. Je kunt verschillende keren in je loopbaan als zelfstandige een beroep doen op het overbruggingsrecht. Wel beperkt de totale duur tijdens je hele beroepsloopbaan zich tot maximaal twaalf maanden. Deze wordt opgetrokken tot maximaal 24 maanden, op voorwaarde dat je gedurende minstens 60 kwartalen (15 jaar) pensioenrechten als zelfstandige hebt opgebouwd.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp