Deel deze pagina

FAQ

Deel je werknemers met andere werkgevers

FAQ Acerta Bridge

Bridge van Acerta is een dienstverlening die het mogelijk maakt om werknemer(s) te delen met andere bedrijven. In de huidige arbeidsmarkt worden zulke vormen van tewerkstellen steeds aantrekkelijker, maar hoe gaat dat net in zijn werk? Wie kan er allemaal instappen in een Bridge? Wat zijn de voordelen? Aan de hand van enkele veelgestelde vragen bieden we je een uitgebreid informatiekader aan of bekijk gratis het webinar en kom alles te weten over Bridge. 

Bridge is een manier voor bedrijven om loonkosten (tijdelijk) te drukken door werknemers te delen met (een) andere werkgever(s). Bridge is een dienstverlening van Acerta op maat van …

 • … bedrijven in herstructurering (Social Bridge);
 • … bedrijven die werknemers/kennis/expertise willen delen (Talent Bridge);
 • … bedrijven die samen werknemers flexibel willen inzetten (Flex Bridge).

Met Bridge zet Acerta een structuur en contract op tussen:

 • De oorspronkelijke werkgever
 • (Een) (tijdelijke) nieuwe werkgever(s)
 • Werknemer(s)
 • Acerta

Elke werknemer doet op vrijwillige basis mee met Bridge en kan ook op elk moment uit het project stappen.

Wordt je bedrijf geconfronteerd met financiële moeilijkheden en wil/moet je besparen op loonkosten? Dan kan je instappen in ‘Social Bridge’. (Enkele van) je werknemers werken dan (tijdelijk) bij een andere werkgever.

De optie om terug te keren naar jou, de oorspronkelijke werkgever, blijft open, bv. wanneer je bedrijf terug opleeft. Ondertussen behoudt je werknemer bepaalde rechten en voordelen die hij/zij opbouwde bij jou, zijn/haar oorspronkelijke werkgever.

Voorbeeld: Bedrijf X heeft zware klappen gekregen door de coronacrisis en wil collectief ontslag vermijden door in te stappen in Bridge.

Sommige profielen met een bepaalde expertise hebben een navenant kostenplaatje. Via Talent Bridge kan je talent met een specifieke expertise delen met andere werkgevers. Dat talent blijft dan voor jou beschikbaar, maar doordat je het deelt, deel je ook de kosten.

Voorbeeld: Verschillende tele-onthaalcentra delen een duur IT-profiel.

Flex Bridge zet in op een flexibele samenwerking binnen een cluster van meervoudig werkgeverschap, vaak regiogebonden. Flex Bridge gaat in de praktijk vooral over het flexibel inzetten van de werknemer op het vlak van tijd en plaats.

Voorbeeld: Laboranten worden binnen verschillende ziekenhuizen gedeeld.

Bridge geeft je als werkgever de mogelijkheid om (tijdelijk) loonkosten te besparen door werknemers te delen met andere werkgevers, zonder die werknemers te verliezen want ze blijven aan jouw organisatie verbonden. Beter nog: als ze terugkeren brengen ze extra ervaring mee.
Je werknemers kunnen zelf kiezen om in te stappen in Bridge. Doen ze dat, dan houden ze bepaalde rechten, breiden ze hun eigen ervaring en dus hun inzetbaarheid uit en blijft de optie dat ze terugkeren.
Instappen in dit project betekent de economie, bedrijven en werknemers helpen snel positief te reageren op plotse veranderingen. Bridge is een vorm van actieve participatie met een hoog flexicurity-gehalte (= flexibility + security).

Instappen in het project gebeurt op vrijwillige basis en je werknemer kan op elk moment weer uit het project stappen. Hij/zij behoudt een contract en bijgevolg ook bepaalde rechten. Bovendien kan Bridge je werknemer specifieke ondersteuning bieden, bv. onder de vorm van herscholing of oriëntering naar een nieuwe (tijdelijke) werkgever.
Je werknemer doet via Bridge ook andere werkervaringen op, wat een verrijking is en wat de employability verhoogt.
Kan hij/zij in het geval van Social Bridge niet onmiddellijk geplaatst worden bij (een) andere werkgever(s), dan kan hij/zij een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. Social Bridge vermijdt dat je werknemer vanuit een situatie van werkloosheid naar een nieuwe job op zoek moet.

Ben jij degene die een beroep doet op een medewerker van een andere organisatie, dan breng jij met die nieuwe, gedeelde werknemer nieuwe kennis of specifieke kennis binnen. Door medewerker(s) te delen kunnen beide werkgevers beschikken over een bepaald talent of een bepaalde expertise terwijl beide besparen op loonkosten.

Met Bridge ontwikkelde Acerta een duurzaam ecosysteem voor de deling van kennis en expertise tussen werkgevers. De betrokken werkgevers zorgen voor het werk, Acerta zorgt voor een volledige en correcte juridische uitwerking en kan bedrijven ook ondersteunen bij de praktische uitwerking van het project (zoals bijvoorbeeld loonadministratie). Acerta zorgt binnen het Bridge-project dus voor rechtszekerheid voor alle stakeholders.

Acerta bekijkt met de betrokken werkgevers welke van de verschillende formules voor het sluiten van een Bridge-overeenkomst het meest aangewezen is:

 • Arbeidsovereenkomst met een zelfstandige
 • Meervoudig werkgeverschap
 • Aannemingsovereenkomst
 • Feitelijke vereniging
 • Joint venture
 • Interimcontract
 • Werkgeversgroepering
 • Meerdere arbeidsovereenkomst

Ken je zelf een tweede bedrijf met wie je voor het delen van werknemers kan samenwerken, dan helpt Acerta graag om alles juridisch en administratief in orde te brengen. Heb je werknemers die je wil delen, maar geen zicht op een mogelijke partner bij wie jouw mensen tijdelijk terechtkunnen, dan kan Acerta als hr-dienstenbedrijf in zijn ruime netwerk voor jou op zoek gaan naar die tweede werkgever. In het geval van Social Bridge bieden wij ook ondersteuning, bv. in het bij- of omscholen van je werknemers. Is er niet meteen een oplossing van een tweede werkgever, dan kan het ook dat werknemers een (tijdelijke) werkloosheidsuitkering ontvangen.

Werknemers ontslaan is een eenzijdige beslissing zonder weg terug. Een moeilijke periode is voor een bedrijf vaak een tijdelijke situatie. De kans dat je over x tijd weer op zoek moet naar de juiste mensen is niet ondenkbaar. Eerst mensen ontslaan om later weer mensen te moeten zoeken, is twee keer een kost. Zeker de meerwaarde-profielen – door expertise, ervaring, jaren van samenwerking in wederzijds vertrouwen, juiste ingesteldheid ... - zie je niet graag vertrekken. Bridge biedt jullie de kans om de bruggen niet op te blazen, maar vanuit jullie onderlinge contract een nieuwe, tijdelijke brug te slaan naar een tweede werkgever. Dat is van een nood een deugd maken: de nieuwe ervaring zal jouw medewerker goed doen en jij vaart er ook wel bij zodra hij/zij bij je terug aan de slag kan.

De kost van Bridge hangt uiteraard af van welke Bridge-oplossing we samen uitwerken. Het is in elk geval zo dat door mensen te delen ook de loonkost van die mensen wordt gedeeld. Bedenk ook dat mensen ontslaan omdat je ze even niet (volledig) kunt inzetten ook een kostenplaatje heeft. Om van de kost nog te zwijgen om weer de juiste mensen te vinden zodra het jouw bedrijf weer voor de wind gaat.

Acerta heeft alle expertise en mankracht in huis om de deelnemende bedrijven de nodig ondersteuning te geven conform de contractuele afspraken, ook als de loonadministratie niet bij Acerta beheerd wordt. De bedoeling van Bridge voor de werkgever is: expertise en kosten delen. Voor de werknemer wil Bridge zorgen voor continuïteit én zekerheid in zijn/haar contract met zijn/haar werkgever(s).

Wenst een werknemer niet deel te nemen aan jouw Bridge-project, dan blijft de situatie wat ze voor Bridge was tussen jou en je werknemer. Dat zou kunnen betekenen dat je werknemer (tijdelijk) werkloos wordt of zelfs ontslagen, waarbij uiteraard alle rechten en plichten daaromtrent van tel blijven. Bridge stelt daar een positief alternatief tegenover, maar het staat de werknemer nog altijd vrij om er al dan niet op in te gaan.

Hoelang je werknemers wensen te delen, dat beslissen jullie – de delende en de deelnemende werkgever - zelf. Dat kan voor een vaste periode zijn, het kan projectgebonden zijn ... Het is vooral een kwestie van bij de aanvang goede afspraken te maken. Acerta kan jullie daar zeker bij helpen.

Zoals bij elk contract tussen een werkgever en een werknemer, kan de werknemer beslissen om een einde te maken aan jullie onderlinge overeenkomst. Ook voor Bridge-contracten zal die werknemer de modaliteiten van een ontslagname in acht moeten nemen.

Via Care Bridge brengen we de vraag naar personeel van zorginstellingen in kaart, alsook de beschikbare profielen. Wanneer er een ‘match’ is tussen een profiel dat een bepaalde zorgorganisatie zoekt en een beschikbaar profiel, dan zorgt Acerta ervoor dat de zorg- of verpleegkundige tijdelijk aan de slag kan bij die zorgorganisatie. Dat gebeurt natuurlijk op volledig vrijwillige basis, het is aan de zorg- en verpleegkundige om te beslissen voor welke formule hij of zij wil gaan. 

We gingen hiervoor een partnership aan met Mederi. Het netwerk van Mederi bekleedt een sleutelpositie omdat het enerzijds vacatures van zelfstandige zorg – en verpleegkundigen migreert naar het platform, anderzijds beschikt over een link naar de noden in zorgcentra. 

Voorbeeld: Een Praktijk Thuisverpleging heeft nood aan extra handen tijdens het weekend of voor 3 avondrondes of voor een dagronde. Ze zoeken hiervoor een zelfstandig verpleegkundige voor 20u/week of een loontrekkende voor 20u/w tijdens het weekend.