Primaire inhoud van de pagina

tandarts

Starten als tandarts

Behaal je binnenkort je master in de tandheelkunde en start je met je stage algemeen tandarts, parodontologie of orthodontie? Dan ben je officieel zelfstandige. Maar voor je mag starten als zelfstandige - ook in vrij beroep - moet je wat verplicht papierwerk regelen. Geen idee wat dat precies inhoudt? Een handige checklist vind je hieronder. Bovendien ondersteunt Acerta jou met plezier bij alle administratie.
Jouw stappenplan

Je voorlopig visum

Je voorlopig RIZIV-nummer

Je voorlopig RIZIV-nummer

Nadat je een stageplek hebt gevonden, dien je een stageplan in bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De erkenningscommissie buigt zich over jouw stageplan en zal een positief of negatief advies verlenen. Keuren zij je plan goed? Dan krijg je jouw voorlopig RIZIV-nummer 'kandidaat tandarts in opleiding' van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

 

Je administratieve verplichtingen

Je administratieve verplichtingen

Je hebt er al helemaal zin in. Maar voor je écht van start mag als tandarts stagiair, moet je enkele administratieve verplichtingen in orde brengen. Je kunt dit volledig zelf regelen of toevertrouwen aan het ondernemersloket van Acerta.

 1. Je ondernemingsnummer
  Elke zelfstandige moet zich inschrijven in het KBO-register van de Kruispuntenbank van Ondernemingen. Na inschrijving ontvang je jouw ondernemingsnummer.  
 1. Niet btw-plichtig. Of toch?
  Als tandarts (stagiair) ben je niet btw-plichtig. Tenzij je naast je specialisatie nog andere activiteiten/diensten aanbiedt. Dan is er een kans dat je gemengd btw-plichtig bent. Vraag bij twijfel hierover zeker advies aan onze experten. Bovendien activeren we voor jou gratis je btw-nummer (t.w.v. 78,65 euro).

  Goed om te weten: vanaf 2022 gaat de nieuwe btw-regeling voor tandartsen in. Hier is echter nog veel onduidelijkheid over.  

 1. Je sociale zekerheid: onmisbaar
  Je bent wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta. Waarom? Omdat je net zoals werknemers sociale bijdragen moet betalen. Bij werknemers wordt dit automatisch van hun loon ingehouden, jij als zelfstandige moet dit apart betalen. Ieder kwartaal berekent Acerta hoeveel je sociale bijdragen precies bedragen. En die betaal je best op tijd: ze garanderen namelijk jouw sociale rechten zoals ziekteverzekering, pensioen, kinderbijslag …
  Voor die berekeningen rekent het sociaal verzekeringsfonds een administratieve kost - en bij Acerta is dat de laagste op de markt.

  Vergeet niet je ziekenfonds op de hoogte te brengen van je nieuw statuut als zelfstandige. Zo is je verzekering tegen kleinere gezondheidsrisico’s ook meteen in orde. 

 

Een goede boekhouder: niet verplicht, maar wel goud waard

Ook als tandarts stagiair kan je al een aantal beroepskosten aftrekken. Denk maar aan je lidgeld voor de Vlaamse Beroepenvereningen Tandartsen (VBT), autokosten, telefoonkosten … Je geeft je werkelijke kosten aan of betaalt een wettelijke forfait. Laat je adviseren door een ervaren boekhouder over wat voor jou in je opstartjaar de beste keuze is. 

 

Je verzekering

Je stage: administratieve to do's

Je stage: administratieve to do's

Loop je een stage ‘algemeen tandarts’? Dan ben je er na één jaar al vanaf. Kies je ‘parodontologie’ of ‘orthodontie’, dan duurt je stage respectievelijk drie en vier jaar. 

 • Binnen de maand na het einde van elk opleidingsjaar moet je verplicht een stagerapport indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Volg je een een specialisatie parodontologie? Voeg dan in het derde jaar van je stage nog een lijst van het aantal gepresteerde uren externe stage toe als bijlage bij je stagerapport.
 • Volg je een specialisatie orthodontie? Dan dien je in het vierde jaar van je stage naast je stagerapport ook een evaluatieformulier in.

Wat na je stage?

Goed om te weten

Goed om te weten

Je getuigschriften voor verstrekte hulp en voorschriften  

Na iedere consultatie bezorg je je patiënt een getuigschrift. Hiermee kan hij of zij de kosten van de controle of ingreep deels terugkrijgen van het ziekenfonds. Je getuigschriften bestel je eenvoudig online via medattest.be

Voorschriften die je print moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIZIV. Werkt je printer even niet? Geen paniek: je mag je voorschrift nog steeds met de hand schrijven. Je kan je gepersonaliseerde, voorgecodeerde voorschriften afdrukken via MyRiziv of via een professionele drukker.

Wachtdiensten   

Als tandarts ben je verplicht om je aan te melden voor de Wachtdienst Algemeen Tandarts. Schrijf je online in voor de wachtdienst zodra je start.

Ophaling medisch afval   

Vanzelfsprekend gooi je je medisch afval niet in de gewone vuilniszak, maar laat je dit ophalen door een geregistreerd inzamelaar. Kijk hiervoor na of je over de juiste speciale recipiënten beschikt. 

Een FANC-vergunning   

Maak je in je tandartspraktijk gebruik van een of meerdere medische röntgenapparatuur? Dan moet je beschikken over een door het FANC verleende oprichtings- en exploitatievergunning. Daarnaast moet je ook de politie en gemeente op de hoogte te brengen van jouw activiteit. 

MyCareNet

Om op een eenvoudige, betrouwbare en beveiligde manier informatie uit te wisselen met ziekenfondsen is er MyCareNet. Sluit je hierbij aan, installeer de juiste software op je computer en zorg ervoor dat het platform steeds met veilige internetverbinding bezoekt. Om alles vlot te laten verlopen heb je ook een e-ID-kaartlezer nodig.

Verplichte bijscholing of accreditering

Een accreditatie is niet hetzelfde als de erkenning die je ontving van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het is eerder een kwaliteitslabel dat je krijgt van het RIZIV. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal vereisten. Zo moet je je regelmatig bijscholen en jaarlijks minstens 300 verstrekkingen (patiëntcontacten) per jaar uitvoeren.

Een accrediteringscyclus duurt vijf jaar. Op het einde van iedere cyclus controleert het RIZIV of je de afgelopen jaren hebt voldaan aan de voorwaarden.