Verwerking van persoonsgegevens bij Acerta

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we een persoon kunnen identificeren zoals de naam, voornaam, emailadres, … Deze persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon en kunnen door Acerta worden gebruikt om haar dienstverlening te kunnen aanbieden.

Om deze informatie op te vragen, vragen we je een verzoek tot inzage/schrapping/wijziging van jouw persoonsgegevens in te dienen en de desbetreffende formulieren zo volledig mogelijk in te vullen.

Jouw rechten als persoon onder de nieuwe privacywetgeving

Verzoek tot inzage van mijn persoonsgegevens

Een betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te horen te krijgen of zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden (art. 15 AVG). Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft de betrokkene recht op informatie over deze gegevens.

Verzoek tot wijziging van mijn persoonsgegevens

Een betrokkene heeft het recht om van de voor verwerking verantwoordelijke verbetering van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Dit moet zonder onredelijke vertraging gebeuren (art. 16 AVG).

Verzoek tot schrapping van mijn persoonsgegevens

Een betrokkene heeft in sommige gevallen het recht om verwijdering van persoonsgegevens te verkrijgen (art. 17 AVG).

Verzet tegen verwerking van mijn persoonsgegevens

Een betrokkene heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens door de betrokkene wordt betwist. Of wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering (art. 18 AVG).

Heb je een vraag over de verwerking van persoonsgegevens bij Acerta?

Acerta heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld voor de hele Acerta-groep. Deze DPO controleert de correcte toepassing van de geldende wet- en regelgeving bij het invullen van de processen binnen Acerta.

Contacteer DPO@acerta.be