Deel deze pagina

Sociale rechten

Je sociale rechten als bedrijfsleider

Je sociaal vangnet uitgelegd

Dankzij de betaling van je sociale bijdragen, geniet je van een pakket sociale rechten. We zetten ze hieronder op een rij. 

Toch zijn er een aantal belangrijke voordelen die je voortaan zelf in orde moet brengen. Denk maar aan bepaalde verzekeringen, aanvullende pensioenopbouw of juridische bijstand. Zorg dat je vanaf het begin goed bent ingedekt, dan ben je gerust. Bovendien kan je de meeste kosten hiervan inbrengen op je zaak en dat is altijd mooi meegenomen. 

Pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd voor zelfstandigen is 65 jaar – voor vrouwen én mannen. Maar wat doortelt voor de berekening van je uitkering, is hoe lang je hebt gewerkt. Vroeger bedroeg een volledige loopbaan 45 jaar. Sinds 2015 gelden de voltijds gewerkte dagen. Om aanspraak te maken op je volledige pensioen moeten er 14 040 gewerkte dagen op je teller staan. Anders is je pensioen lager.

Pas op: in 2025 wordt de pensioenleeftijd opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67. Er is ook goed nieuws: periodes waarin je níét hebt gewerkt, tellen soms toch mee voor je pensioen. Zo worden je legerdienst, studie (mits betaling van een bijdrage) of ziekte als gelijkgestelde periodes beschouwd.

Vragen over je pensioenleeftijd? Surf snel naar www.mypension.be.

Terugbetaling geneeskundige verzorging

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig heb je ook als zelfstandige recht op terugbetaling. Maar hoe werkt dat nu precies? En wat zijn de voorwaarden om er aanspraak op te maken?

De regel is simpel: je sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals dat van Acerta, en betaalt elk kwartaal netjes je sociale bijdragen. Vervolgens klop je met het attest van je sociaal verzekeringsfonds aan bij een erkend ziekenfonds naar keuze, en betaalt jaarlijks lidgeld.

Stopzetting van je activiteiten

Blijf sociale bescherming genieten na de stopzetting, aan een verlaagd bijdragepercentage met een voortgezette verzekering. Moet je stoppen door tegenslag zoals bijvoorbeeld een faillissement, schade of vernieling, allergie…? Dan kan je een overbruggingsuitkering aanvragen. Contacteer je Acerta team voor informatie.

Mantelzorg

Zelfstandigen die voor een hulpbehoevend of ziek familie- of gezinslid willen zorgen, kunnen via het systeem van mantelzorg rustig een time-out inlassen. Je onderbreekt je zelfstandige activiteiten en ontvangt een tijdelijk uitkering van je sociaal verzekeringsfonds.

Mantelzorg mag je maximaal twaalf maanden opnemen gedurende je volledige loopbaan. Per aanvraag is het mogelijk om één tot zes maanden mantelzorg aan te vragen. Je vraagt dit bij je sociaal verzekeringsfonds aan. Je kunt verschillende aanvragen indienen, zolang je je houdt aan de limiet van twaalf maanden.

Overlijdensdekking

Als je je wettelijk pensioen aanvult met een SVAPZ, kan je hierin een overlijdensdekking opnemen. Je beschermt dan je naasten indien je vroegtijdig zou overlijden. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de opgebouwde reserve.

Moederschapsvergoeding

Als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenote, heb je na je bevalling recht op een moederschapsvergoeding van je ziekenfonds , bovenop het startbedrag. Ook als je een kindje adopteert, heb je recht op een uitkering van je ziekenfonds. In het kwartaal na je bevalling krijg je ook een vrijstelling van je sociale bijdragen. Acerta regelt dit voor jou zodra je ziekenfonds de gegevens van de moederschapsuitkering heeft bezorgd.

Ouderschapsverlof

Word je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot papa of meeouder? Dan heb je net als kersverse vaders/meeouders in loondienst recht op 15 dagen vaderschaps- of geboorteverlof. Contacteer hiervoor je Acerta-team. 

Dienstencheques

Als kersverse zelfstandige moeder kun je recht hebben op 105 gratis dienstencheques om huishoudelijke hulp (strijken, poetsen, koken …) in te kopen.

Voorwaarden:

  1. Ingeschreven zijn als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner in het maxi-statuut. Als zelfstandige in bijberoep heb je ook recht als je minstens dezelfde bijdragen als een hoofdberoeper betaalt
  2. Bevallen zijn van een of meerdere kinderen
  3. Je beroepsactiviteiten hervatten na je moederschapsverlof

Heb je een vraag over dienstencheques? Neem gerust contact met ons op via een mailtje aan jouw regionale kantoor.

Stuur ons een mailtje!

Groeipakket

Ook op kindergeld heb je als zelfstandige ouder recht. Alle info hierover vind je op infino.be.

Verbeter je sociale bescherming met onze extra diensten

Er zijn een aantal belangrijke voordelen die werknemers krijgen, die je voortaan zelf in orde zal moeten brengen. Denk maar aan bepaalde verzekeringen. Zorg dat je vanaf het begin goed ingedekt bent, dan ben je gerust. Bovendien kan je de meeste kosten hiervan inbrengen op de zaak en dat is mooi meegenomen.

Bekijk ons aanbod